Centralbanken är frihetens fiende

Centralbanken är det fria och rika samhällets fiende av följande orsaker: 1. Centralbanken har, precis som militären, skapats av staten. Alla föreställningar om att den skulle vara oberoende är rena fantasier. 2. Centralbanken och staten har en symbiotisk relation. Centralbanken skapades av den lagstiftande församlingen fullt införstådd med att dess syfte var att finansiera statens Läs mer om Centralbanken är frihetens fiende[…]

Varför dagens ungdom lockas av socialismen

Jag har under en längre tid funderat över de möjliga orsakerna till varför dagens ungdom i allt större grad verkar lockas av socialismen. För folk tillhörandes min generation ter det sig fullkomligt oförklarligt. Socialismen utgjorde kärnan i två av de mest föraktade totalitära regimerna under 1900-talet: Nazi-Tyskland och Sovjetunionen. Båda regimerna mördade miljontals människor och förslavade hundratals Läs mer om Varför dagens ungdom lockas av socialismen[…]

Staten är skadlig för din hälsa och säkerhet

Den federala lagstiftningen om hälsa och säkerhet baseras på ett flertal ologiska premisser. Dessa premisser diskuteras tyvärr aldrig. Istället bombarderas vi med skräckhistorier om att företag avser göra sina vinster utan att ta hänsyn till allmänhetens hälsa eller dess arbetares säkerhet. Ologisk premiss nummer ett: Det finns ett absolut kriterium för hälsa och säkerhet som Läs mer om Staten är skadlig för din hälsa och säkerhet[…]

”Negativ ränta” existerar inte

Vi österrikiska ekonomer är vana vid att uttryck korrumperas, missbrukas och omdefinieras av statskramare och andra som både älskar och förespråkar stark centraliserad kontroll över pengar och makt. Uttrycket ”inflation” är ett prima exempel. Vi österrikare anser att ”inflation” är skapandet av nya fiatpengar, det vill säga en inflation av penningtillgången. Detta står i skarp Läs mer om ”Negativ ränta” existerar inte[…]

Kan lagar förhindra penningtryckande?

Två metoder för att öka penningmängden Dagens fiat-dollar skapas i dagsläget på två sätt. Det första sättet är genom att den amerikanska centralbanken (FED) skapar nya pengar när den köper tillgångar. Pengarna krediteras på någons bankkonto, som då hamnar på bankens skuldsida som inlåning, respektive tillgångssida i form av reserver hos FED. Det andra sättet Läs mer om Kan lagar förhindra penningtryckande?[…]

Effekten av negativa räntor

Världens centralbanker har sänkt räntorna nästan till noll. De har med andra ord ägnat sig åt nollräntepolitik (NRP) med hoppet att billiga krediter ska återuppliva stagnerande ekonomier. Centralbankernas balansräkningar har förstorats genom köp av tillgångar på marknaden med nytryckta pengar, som vi amerikaner kallar ”operationer på den öppna marknaden”. Om den köper statens egna obligationer kallas processen Läs mer om Effekten av negativa räntor[…]

Starkt försvar av privat egendom löser resursknapphet

Reursknapphet existerar i många former och är det som den ekonomiska vetenskapen främst handlar om. Om resurser inte var knappa skulle det inte finnas något behov av att ekonomisera (hushålla). Alla resurser är knappa, så som tid, mänsklig energi, naturresurser, etc. Det är inte intuitivt att lösningen på problemet är att låta resurser ägas privat. Socialister vill Läs mer om Starkt försvar av privat egendom löser resursknapphet[…]

Ekonomiska villfarelser om Grekland

Det har framförts många ekonomiskt ovetenskapliga uttalanden gällande Greklands finansiella problem, framförallt vad gäller lösningar på dem. Nedan följer en lista med fyra av dessa ekonomiska villfarelser. 1. Euron är en för stark valuta för Grekland Detta utlåtande är vanligtvis framfört tillsammans med argumentet att den grekiska produktiviteten är lägre än de nordligare EU-länderna. Enligt Läs mer om Ekonomiska villfarelser om Grekland[…]

150 år av socialistiskt misslyckande i Europa

Grekland kommer inte kunna betala sina skulder. Aldrig någonsin. Detsamma gäller för flera andra medlemmar i den Europeiska Unionen. Det är därför Europas elit vägrar sätta Grekland i konkurs. Om Grekland tillåts skippa sina skulder, varför skulle då någon av de övriga skuldsatta EU medlemmarna betala dem? Det är svårt att förutspå de finansiella konsekvenserna Läs mer om 150 år av socialistiskt misslyckande i Europa[…]

Problemet är inte överproduktion, utan felinvesteringar

Max Ehrendfreund, skribent på Washington Post Wonkblog, tror sig att ha upptäckt någonting nytt: Världen producerar för mycket och vet inte vad den ska göra av överskottet. Lösningen är självfallet att konfiskera de överproducerade produkterna, som exempelvis olja och bomull, från de legitima ägarna och ge bort det till de personer som behöver det. Detta Läs mer om Problemet är inte överproduktion, utan felinvesteringar[…]

Delanda est in Susidium Foederatum Bank

Under det Romerska rikets tid brukade Cato den äldre avsluta vartenda tal med frasen ”Delanda est Carthago” (Karthago måste förstöras). Trots att Rom hade utkämpat två krig mot Karthago ansågs de fortfarande utgöra ett hot mot republiken. Cato såg Karthago som ett betydande hot, och han kom därmed fram till slutsatsen att Rom aldrig skulle Läs mer om Delanda est in Susidium Foederatum Bank[…]

Det österrikiska argumentet mot statliga ingrepp

Grundbulten för all ekonomisk aktivitet är det otvungna och fria utbytet av varor, som baseras på individens subjektiva värdeskala. För att parterna ska få ut maximalt utbyte måste båda ha full äganderätt och kontroll över varan som ska bytas samt möjlighet att använda den efter sitt eget tycke utan att någon tredje part (exempelvis staten) Läs mer om Det österrikiska argumentet mot statliga ingrepp[…]