Problemen börjar på Lärarutbildningen

Igår publicerades Pisas rapport om resultaten i skolorna. De svenska skolresultaten sjunker lavinartat. Dessa resultat sjunker dels på grund av invandring från tredje världen. Barn till invandrare tenderar att i större utsträckning än svenska barn sakna det nödvändiga sociala, kulturella och ekonomiska kapital för att konkurrera med svenska barn. Detta kan förklara de bristande resultaten hos första och möjligen andra generationens invandrare men det förklarar inte varför svenska barns resultat sjunker.

Den första anblicken av lärarutbildningen

När du kliver i lärarutbildningens klassrum finner du att det påminner om ett klassrum på en mellanstadieskola – vilket kanske framförallt syns på två attribut. På väggarna hänger det barnteckningar och stolarna och borden ser ut som något som påminner om ett lågstadium. Borden är stora och fyrkantiga och runt om dessa står barnstolar placerade. Klassrummet är anpassat för lek och prat snarare än att lyssna på en utbildare. Studenterna är inte där för att utbilda sig till lärare. Deras närvaro syftar till att ge lärarutbildarna en meningsfull sysselsättning och agera som provdockor för progressiv pedagogisk idealism. Detta manifesteras i gruppövningar, lekar och underliga diskussioner sällan förankrade i litteraturen. Förekommande seminarieuppgifter och examinationsuppgifter är att läsa barnsagor högt i klassrummet, förtroendeövningar eller lekar så som ”kast med liten boll”, vilket innebär att studenterna sitter i en ring och kastar en röd boll till varandra. – Jag heter Anna, vad heter du? Litteraturen som läses vid lärarutbildningen kan liknas vid något hämtat från Arlandas pocketshop. Det är populärvetenskapligt och politiskt. […]