Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv

Ludwig von Mises-Institutet är Sveriges frihetligaste tankesmedja. Vi sprider frihetens budskap genom att upplysa om österrikisk ekonomi, libertariansk moralfilosofi och återbördandet av den politiska makten ner till lokal- och individnivå.

För mer frihet i flödet:

Institutets arbete är helt och hållet gräsrotsfinansierat. Ta ställning för din och framtida generationers frihet och själväganderätt på Patreon:

Lyssna på Radio Mises

Sveriges mest subversiva podd om den enda frihet som förtjänar sitt namn - med Klaus Bernpaintner och Jesper Bleeke

Läs de senaste artiklarna

Aristoteles och den Österrikiska skolan

I ”Mänskligt Handlande” förklarar Ludwig von Mises valet av vetenskaplig metod och där han skiljer ut sin egen metodologi, som baseras på Immanuel Kants axiomatiskt deduktiva och rationalistiska filosofi, från positivism och historicism. Alla empiriska

Läs mer

Stoicismens dygder

Allmänt kan sägas om dygdteori och karaktärsetik att den inte står i logisk motsättning till libertariansk rättighetsetik eller den diskursetiska härledning av Icke-Aggressionsprincipen som utvecklades av Hans Herman Hoppe. Du

Läs mer

Politiska lösningar

Samhällsproblem är inte politiska problem – och definitivt inte något våra politiker kan göra någonting åt. Inför valrörelser, debatter och på ledarsidor pratas det vitt och brett om hur politiken

Läs mer

Ville Hitler ha krig?

Av Patrick J. Buchanan, 1 september 2009 Den 1 september 1939, för 70 år sedan, korsade den tyska armén den polska gränsen. Den 3 september förklarade Storbritannien krig. Sex år

Läs mer

Hur vänstern vann det kalla kriget

Följande anförande hölls vid det årliga mötet hos HL Mencken Club i Baltimore, den 22 oktober 2010. Jag blir ofta tillfrågad om varför det finns ett behov av en oberoende eller icke-korrigerad

Läs mer