Hayek hade fel om Keynes

Var Keynes verkligen en ”briljant vetenskapsman”, som Hayek hävdade? Han var knappast en ”vetenskapsman”, eftersom han var uruselt påläst i den ekonomiska litteraturen. Han var mer av en buckanjär, som tog en liten bit av kunskap och använde den för att tillfoga världen sin personlighet och sina vanföreställningar, med en driftighet som kontinuerligt drevs av Läs mer om Hayek hade fel om Keynes[…]

Hur man återgår till sunda pengar

Den här texten är skriven av Murray N. Rothbard och anpassad efter banksystemet i USA. Men principen för hur man skulle kunna återgå till ett fribanksystem är densamma i länder som exempelvis Sverige. Vidare bör det tilläggas att denna text är skriven 1983 vilket gör att guldpriserna som nämns inte är aktuella i dagsläget. För Läs mer om Hur man återgår till sunda pengar[…]

Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt

På samma sätt som de två ömsesidigt uteslutande relationerna människor emellan är fredlig samvaro eller tvingande exploatering, produktion eller rovlystenhet, är mänsklighetens historia, framförallt dess ekonomiska historia, att betraktas som en kamp mellan dessa två principer. Å ena sidan finns kreativ produktivitet, fredligt utbyte av varor och tjänster samt samarbete; å andra sidan påtvingade krav Läs mer om Historien som en kamp mellan statsmakt och social makt[…]

Jämlikhet är omöjligt

Den sannolikt mest vanliga etiska kritiken av marknadsekonomin är att den inte lyckas uppnå jämlikhet. Jämlikhet har förespråkats på diverse ”ekonomiska” grunder, så som en minimal social uppoffring eller pengars avtagande marginalnytta, men på senare tid har ekonomer insett att de inte kan rättfärdiga egalitarism med hjälp av ekonomi och att de är i digert Läs mer om Jämlikhet är omöjligt[…]

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 19: Dagens rörliga fiatvalutor

När vi blickar framåt ser prognosen för dollarn och det internationella monetära systemet sannerligen dyster ut. Om vi inte återgår till den klassiska guldmyntfoten till ett realistiskt guldpris kommer det internationella monetära systemet vara dömt att pendla fram och tillbaka mellan fasta och flytande växelkurser, med olösta problem i varje system, som fungerar dåligt, och till slut helt bryter samman.

Totalitär kommunism i Münster

Denna artikel, som är den andra av två, är ett utdrag ur Murray Rothbards An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. 1, Economic Thought Before Adam Smith.. Den tidigare artikeln beskrev bakgrunden till dagens artikel, som beskriver ett historiskt exempel på ”utopisk” kommunism i staden Münster, och hur illa det kan gå. – Läs mer om Totalitär kommunism i Münster[…]

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 16: Fiatvalutornas uppkomst

USA behöll guldmyntfoten i två år, för att sedan i ett fåfängt försök att komma ur depressionen hoppa av den klassiska guldmyntfoten 1933-34. Amerikanska medborgare kunde inte längre lösa in dollar mot guld, och förbjöds till och med från att äga något guld alls, varken i USA eller i andra länder.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 14: Den klassiska guldmyntfoten

För att förstå dagens monetära kaos måste man gå igenom 1900-talets internationella monetära utveckling översiktligt, och se hur varje uppsättning av osunda inflationistiska ingrepp kollapsade av sina egna inneboende problem, bara för att lägga grunden för en ny vända av interventioner.