När verkligheten inte stämmer med teorin: Problemet med efterfrågekurvor

Hur priser uppkommer på en marknad är en av de mest grundläggande insikterna. Därför är det oroväckande att en överväldigande majoritet, inte bara bland allmänheten, utan även bland ekonomerna har missförstått sambanden. En konsekvens av denna bristfälliga insikter är den eviga debatten om priset på flaskvatten jämfört med priset på mjölk. Jag har skrivit specifik Läs mer om När verkligheten inte stämmer med teorin: Problemet med efterfrågekurvor[…]

Orientering: Mjölkkrisen

Mycket har sagts och mycket har skrivits angående den rådande krisen för mjölkproduktionen. Många verkar tycka att det är svårt att förstå och många analyser kommer till felaktiga slutsatser. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte något märkligt som har hänt. Jag ger här min alldeles egna analys av läget.  För att förstå mjölkkrisen måste Läs mer om Orientering: Mjölkkrisen[…]

Orientering: EU:s jordbrukspolitik

EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som brukar kallas CAP (Common Agricultural Policy) har funnits med som en del av Europasamarbetet sedan Romfördraget 1957. Utformningen av politiken har förändrats väldigt mycket genom åren. Idag är syftet bland annat att säkerställa livsmedelstillgången i unionen, bibehålla produktionen i hela EU – även i länder och områden med naturgivna nackdelar samt Läs mer om Orientering: EU:s jordbrukspolitik[…]

Keynesianska villovägar, del 1

“Det är uppenbart att Palmstierna och Moraeus inte riktigt har förstått pengars roll i en marknadsekonomi.” Vi väljer att börja vår serie av artiklar, där vi bemöter Syll, Edvinson och Ahnlands slutreplik från debatten i SvD i höstas, med ovanstående citat. Det känns lämpligt att börja just där, för vad pengar är och vilken roll Läs mer om Keynesianska villovägar, del 1[…]

En invändning mot Coases syn på ägande

Det finns åtminstone två olika sätt att motivera varför äganderätten är viktig. Det finns ekonomiska argument och det finns moraliska argument, varav de ekonomiska argumenten är de vanligaste i dagsläget. Det finns gott om erfarenheter som talar för att en stark äganderätt är den viktigaste förklaringen till att vissa länder har högre välstånd än andra. Läs mer om En invändning mot Coases syn på ägande[…]