Handelshinderavtalet snart i hamn

I ungefär ett års tid har statsmän suttit på rad för att förhandla om det transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA, TTIP. Men vad förhandlar de om? Vad finns det egentligen att förhandla om när det gäller frihandel? Frihandel är fritt utbyte av varor och tjänster människor och företag emellan. En affär kan Läs mer om Handelshinderavtalet snart i hamn[…]

Företag och samhälle

Det finns olika typer av företag. Låt oss, i denna analys, kategorisera företag i olika grupper. Vi börjar med den enklaste modellen som består av en helt fri marknadsekonomi. I en sådan modell är det lätt att kategorisera företag i två olika grupper. Den ena gruppen innehåller de företag som finns. Den andra gruppen innehåller Läs mer om Företag och samhälle[…]