Paul Krugman attackerar Ron Paul och österrikisk ekonomi

Paul Krugman gör det igen. Den här gången attackerar han Ron Paul och dennes österrikiska ekonomi (antagligen ett gott tecken). Han påstår att Ron endast är konsekvent när han ignorerar verkligheten. Men faktum är att denna verklighet endast demonstrerar hur rätt Ron Paul har.

Krugmans första attack är mot idén att papperspengar är roten till allt ont i ekonomisk politik. Vi kan be romarna, fransmännen, britterna, tyskarna, sydamerikanerna och egentligen vilka andra folk som helst att se till sin historia om just detta och sedan återkomma till oss om vad de lärt sig. Den store ekonomen Joseph Schumpeter skrev att även om man inte tror på guldmyntfotens fördelar, och även om man tror på ”big government”, så skulle man fortfarande vilja ha guldmyntfot för att kunna skydda sig mot den ekonomiska röra som vi har idag.

Krugmans nästa attack – hans bevis mot österrikisk ekonomi – bygger på att penningmängden formligen exploderat (ökat) men att konsumentprisindex bara ökat marginellt. Det är den här sortens ”bevis” som man förväntar sig endast av ens frisör och en nobelpristagare tillika mainstream-makroekonom.

[…]

Varför legalisera nu?

Drogförbud är en börda för skattebetalarna. Det är en börda för de offentliga finanserna. Det är en börda för det straffrättsliga systemet. Det är en belastning för sjukvården. Den ekonomiska krisen har intensifierat alla dessa bördors smärta, och en legalisering skulle minska eller eliminera dem. Det borde inte komma som någon överraskning att alkoholförbudet upphävdes när den Stora Depressionen var som allra värst.