Är du Marxist?

[Denna artikel publicerades ursprungligen av Universal Press Syndicate, 28 april, 1998] Till min stora häpnad, sorg och bestörtning skrev en ledande Shakespeare-kännare om de “neo-Marxister” som fanns på engelska-institutionerna runtom på våra universtitet. Han kritiserade inte dessa akademiker; tvärtom kallade han dem för “män och kvinnor med de mest självständiga av sinnen”. Visst är det Läs mer om Är du Marxist?[…]

Uppfostringsråd från Joe Sobran

Eftersom jag skriver om politik frågar folk mig alltid vilket som är det bästa sättet att lära våra barn om hur vårt statssystem. Jag säger till dem att de är fullt kapabla att ge sina barn en grundläggande kurs i samhällskunskap i sina egna hem. Genom min egen erfarenhet som far har jag upptäckt ett Läs mer om Uppfostringsråd från Joe Sobran[…]