De fattiga i det privatiserade rättsamhället

I slutändan så blir vinstintresset den drivande faktorn i ett säkert samhälle. Poliser idag har inga större incitament att hålla ett fattigt område fritt från kriminalitet, och fångade brottslingar blir dessutom en stor kostnad för samhället. Dessutom så innebär lagföringar idag att poliserna inte kan bevaka områden hur de vill, och att det därför är väldigt resurskrävande för dagens poliser att skydda områden med hög kriminalitet.