Toppolitiker räddar marknaden

Baksidan är att jäms med denna sunda ekonomiska utveckling pågick en kreditexpansion där USA:s centralbank, Federal Reserve, flödade marknaden med billiga pengar, vilket uppmuntrade obetänksamhet och felinvesteringar. Coolidgeadminstrationen var för en fri marknad men förstod inte att även penningmarknaden behöver vara konkurrensutsatt för att fungera. Mot slutet av tjugotalet kulminerade denna inflatoriska process och bubblan sprack.

Japan: En krossad ruta

Efter naturkatastrofen i Japan är det många som drar slutsatsen att den kraftigt ökade efterfrågan som följde i dess spår ändå förde något positivt med sig, såsom ökad sysselsättning och ökad produktion. Börstjänarens Henrik Hallenborg redogör för en gammal ekonomisk vanföreställning, som Frédéric Bastiat bekämpade redan i mitten av 1800-talet. En gammal vanföreställning Jordbävningen och Läs mer om Japan: En krossad ruta[…]