Är sparande dåligt för ekonomin?

Våra far- och morföräldrar menade att det fanns ett värde i sparsamhet, men många av deras barnbarn håller inte med. Detta har att göra med att kulturella och ekonomiska värderingar har förändrats dramatiskt under de senaste generationerna tack vare att den politiska eliten och mediaeliten har övertygat människor om att sparande är något vi inte Läs mer om Är sparande dåligt för ekonomin?[…]