Den representativa demokratins oförsvarbarhet

Vad som gäller för de enskilda gäller även för det allmänna så att om ingen enskild person har rätt att befalla mig på detta sätt, kan två personer som agerar var för sig eller i samförstånd inte heller ha den rätten. De kan naturligtvis samarbeta och med våld tvinga mig till att göra vad de kräver, men då är det en fråga om makt snarare än rätt. Oavsett om de som utger sig för att legitimt kunna befalla mig är en, två, sju, 1223, eller 10 miljoner, kan det inte vara en fråga om en rättighet.