Argument mot arbetsvärdeteorin

Jag ska härmed vederlägga påståendet att ”det ekonomiska värdet hos alla varor och tjänster kommer från deras produktionskostnader, och i slutändan från det arbete som lagts ner i deras tillverkning – om det så mäts de timmar, den ansträngning eller den olust* som krävts för att producera varorna och tjänsterna i fråga – och det Läs mer om Argument mot arbetsvärdeteorin[…]