Demokratins baksida, sista delen

Det kontraktuella samhället Folk tror ofta att om staten inte betalar för något (till exempel för operan, eller äldreomsorgen) kommer det inte att finnas. Men det är samma mentalitet som hos de människor i före detta Sovjetunionen som frågade: var skulle vi vara om vi inte hade staten som tog hand om oss? När den Läs mer om Demokratins baksida, sista delen[…]

Mot en ny frihet

Det är en illusion att tro att problemen som vårt samhälle står inför kan lösas med ”mer demokrati”, och än mindre att demokrati är det bästa möjliga systemet. Demokratin uppstod vid en tid då staten var relativt liten. 150 år av demokrati har dock lett till en enorm statsexpansion i alla demokratiska länder. Det har Läs mer om Mot en ny frihet[…]

Demokratins kris

Demokratin kanske startade som ett fantastiskt ideal för att göra folket starkare, men efter att ha praktiserats i 150 år kan vi se resultatet, och det är inte positivt. Det är nu tydligt att demokratin är en tyrannisk och inte en befriande kraft. Västerländska demokratier har följt de socialistiska ländernas väg och har stagnerat, korrumperats, Läs mer om Demokratins kris[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 13

Det finns inget (bättre) alternativ Om du säger att du är emot demokrati tror folk omedelbart att du är för diktatur. Men det är nonsens. Diktatur är inte det enda alternativet till demokrati. Alternativet till att köpa en bil på demokratisk väg är inte att en diktator köper bilen åt dig, utan att du köper Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 13[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 12

Vi är alla demokrater Om demokratin inte lyckas med att ge folk det de verkligen vill ha, hur kan det komma sig att de flesta likväl stöder den? Är inte varje rättänkande medborgare en demokrat, även om han emellanåt klagar lite på staten? Nåväl, det kan diskuteras. Huruvida folk verkligen tror på något beror inte Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 12[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 11

I en demokrati får folk det dom vill ha Den grundläggande idén bakom demokrati är att folket får vad de vill ha. Eller i alla fall vad majoriteten vill ha. Med andra ord kan vi förvisso klaga på resultatet av vårt demokratiska system, men i grund och botten är det som vi har nu det Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 11[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 10

Demokrati främjar fred och bekämpar korruption På den internationella arenan är demokratiska stater nästan per definition bra och alla andra dåliga. Demokratier är ju trots allt fredsälskande, eller hur? Nja, inte direkt. Alltför ofta visar sig demokratier vara ganska krigshetsande. USA som är den mäktigaste demokratin i världen har startat ett dussintal krig. Den amerikanska Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 10[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 9

Demokrati innebär frihet och tolerans En av de mest långlivade demokratiska myterna är att demokrati är samma sak som “frihet”. För många människor hör “frihet och demokrati” ihop som stjärnorna och månen. Men faktum är att frihet och demokrati är varandras motsatser. I en demokrati måste alla underkasta sig statens beslut. Det faktum att regeringen Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 9[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 8

Demokrati är oumbärligt för en gemensamhetskänsla I en demokrati leder alltså varje åsiktsskillnad till en kamp om makt och resurser, där en grupp tjänar på den andras bekostnad. Alla kräver saker från staten och staten tvingar andra människor att möta dessa krav. Det kan knappast vara på något annat sätt, eftersom staten inte är något Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 8[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 7

Demokrati är nödvändigt för att kunna leva tillsammans i harmoni Folk tror ofta att konflikter kan undvikas genom att beslut fattas demokratiskt, eftersom det påstås att om alla bara skulle följa sina egna ingivelser skulle man ju inte kunna leva tillsammans i fred. Detta stämmer kanske när en grupp människor måste bestämma om de vill Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 7[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 6

Myt 6 – Demokrati är nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution och hjälpa de fattiga Men är inte demokrati nödvändigt för att säkerställa en rättvis välståndsdistribution? Politiker talar förstås ofta om solidaritet och rättvis fördelning, men hur rättvisa är egentligen deras planer? Till att börja med måste välstånd först produceras innan det kan distribueras. Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 6[…]

Demokratins baksida – Demokratiska myter, 5

Myt 5 – Demokrati leder till välstånd Många demokratiska lander är rika och därför tror ofta folk att demokrati är nödvändigt för att uppnå välstånd. I själva verkat är det tvärtom. Demokrati leder inte till välstånd, det förstör det. Det är sant att många västerländska demokratier är rika. I andra delar av världen ser du Läs mer om Demokratins baksida – Demokratiska myter, 5[…]