Till försvar av marknadens sämsta producenter

Det här är en berättelse om några människor som jag lärde känna, som levde “på marginalen” och vad österrikisk ekonomi kan lära oss om dem och andra som dem. Studenter av den österrikiska ekonomiska skolan är bekanta med begreppet “marginalitet”. Carl Mengers marginalnyttoteori revolutionerade den ekonomiska vetenskapen: alla skolböcker förklarar marginalprodukt och marginalkostnad, och det Läs mer om Till försvar av marknadens sämsta producenter[…]

Till de sämsta företagens försvar

Det här är berättelsen om några människor som jag känt som levde ”på marginalen”, en berättelse som jag tror säger nånting om oräkneliga andras liknande situation. De som studerat Österrikisk ekonomi känner till begreppet ”på marginalen”. Carl Mengers teori från 1871 om marginalnytta revolutionerade den vetenskapen om ekonomin och varenda lärobok i ekonomi beskriver sen Läs mer om Till de sämsta företagens försvar[…]