Krugman och barnvakterna

I boken End This Depression Now, och på andra ställen, använder Paul Krugman sig av en berättelse om ett barnvaktskollektiv i Washington DC för att illustrera hur Keynesiansk stimulanspolitik fungerar. Alla familjer i kooperativet behövde en barnvakt om de ville gå ut någon kväll. Varje familj gavs en viss mängd andelsbevis (eng. scrip), och varje Läs mer om Krugman och barnvakterna[…]

Vem är Murray Rothbard?

Murray N. Rothbard, en forskare av extraordinär spännvid, gjorde stora bidrag till ekonomi, historia, politisk filosofi, och juridisk teori. Han utvecklade och utökade Ludwig von Mises Österrikiska ekonomi, och deltog i hans seminarier under många år. Han etablerade sig själv som den huvudsakliga Österrikiska teoretikern under den andra halvan av 1900-talet och applicerade Österrikisk analys på historiska ämnen såsom den stora depressionen 1929 och det amerikanska bankväsendets historia.