Språk som handling

Språk är en typ av handling. Lingvister har erkänt detta faktum sedan åtminstonde 1960-talet, då J. L. Austin myntade uttrycket ”talhandlingar” och ”performativa yttranden” för att hänvisa till språkets icke-deklarativa funktion.[1] Redan de gamla grekerna skrev om språkets performativa natur och språkets kraft som en handling återfinns på många ställen i gamla kristna texter (till Läs mer om Språk som handling[…]