Den politiska korrekthetens progressiva panoptikon

Samtidigt som Förenta Staternas konstitution snickrades ihop, förde samhällsteoretikern Jeremy Bentham, på andra sidan Atlanten, fram idén om Panoptikon Bentham förkastade självständighetsförklaringens idéer och kallade dem ”subversiva för alla sorters verkliga och tänkbara regeringar”. Han krävde att man tog till våld för att ”lära detta rebelliska folk” att ”det inte kan finnas någon annan fred, än Läs mer om Den politiska korrekthetens progressiva panoptikon[…]