Framtida ekonomisk förstörelse

Följande översättning är ett läsarbidrag All statlig ekonomisk aktivitet växer på bekostnad av den privata sektorn. Det senaste presidentvalet föreslår att ännu mer ekonomisk aktivitet i USA i framtiden kommer drivas av statligt tvång. Detta är synd eftersom fri prissättning, konkurrens och innovation höjer levnadsstandarden. Dekret, prismanipulation och subventioner – tvångsåtgärder – sänker levnadsstandarden. Kvalitén Läs mer om Framtida ekonomisk förstörelse[…]