”Ockerprissättning” är inget brott

Tack för yttrandefriheten och sociala medier! Dessa har skapat en blomstrande marknad för amatörkomiker som nu kan sprida sina alster storskaligt, framför allt i form av humoristiska mem. De har bidragit till att lätta upp stämningen nu när oron för coronapandemin sveper över landet. Jag gjorde själv ett försök genom att skämta om det förråd Läs mer om ”Ockerprissättning” är inget brott[…]