Johan Liljencrantz och 1770-talets fria marknad

De mest uppmärksammade liberala historiska personligheterna i Sverige är antagligen Anders Chydenius, Johan August Gripenstedt och möjligtvis Carl af Forsell. Men Sveriges finansminister under 1770-talet liberaliserade ekonomin genom frisläppandet av spannmålshandeln 1775. Hans namn var Johan Liljencrantz. Johan Liljencrantz (född Westerman) föddes i Gävle 1730. I en tid när upplysningen var som starkast och individen Läs mer om Johan Liljencrantz och 1770-talets fria marknad[…]