Relationen mellan USA och Japan före WWII

Japanerna hade betydande handelsintressen i Sydostasien, speciellt i Franska Indokina (numera Vietnam, Laos och Kambodja). Efter att Frankrikes styre föll i juni 1940 hade Japan förhandlat med Vichy-regimen om att få ockupera franska Indokina, att ta över deras militärbaser och upprätthålla ordningen. Den ganska hjälplösa Vichy-regimen gav efter. Allteftersom handeln med USA försvårades blev Japans kommersiella intressen i Indokina allt mer betydelsefulla, och de förlitade sig alltmer på regionen för att införskaffa de livsmedel och råvaror som de behövde. Handelspakter som senare upprättades med Indokina garanterade kontinuerliga leveranser av ris, gummi och andra nödvändiga råvaror åt Japan.

”Underskottsfinansiering” och inflation

Situationen, den politiska situationen, diskussionen om problemen med inflation, skulle vara väldigt annorlunda om människorna som skapade inflationen, staten, öppet erkände, ”Ja det är vi som gör det. Vi skapar inflationen. Tyvärr måste vi spendera mer än folk är villiga att betala i skatter.” Men de säger inte detta. De säger inte ens rakt ut till folk, ”Vi har ökat mängden pengar. Vi ökar mängden pengar för att vi spenderar mer, mer än ni betalar oss”.