Revolutionerna i Mellanöstern

Faktum är att många av tyrannerna – kanske en majoritet av dem – har installerats, beväpnats och stöttats av utländska makter såsom USA och före detta Sovjetunionen, för att bara nämna några. De förföljda befolkningarna har alltid haft lite eller inget att säga till om när det gäller hur deras nationer skulle skötas. Och individens frihet stod verkligen inte högt på prioriteringslistan hos regionens marionettregimer.

Intervju med Alex Newman

Alex Newman är amerikansk medborgare men bosatt i Sverige. Han har författat ett flertal artiklar relaterade till österrikisk ekonomi och libertarianism för olika tidskrifter och nyhetssidor. I samband med att vi publicerade en av hans artiklar i måndags publicerar vi nu också en intervju med honom.

Världsvalutans intåg

I samband med den globala finanskrisens inbrott har internationella myndigheter blivit alltmer högljudda i sitt stöd för en global kommandovaluta som kontrolleras av en enda centralbank, vilket enligt dem är en absolut nödvändig lösning. FN och Internationella valutafonden är de mest framstående anhängarna av denna idé, och båda dessa halvstatliga institutioner har nyligen publicerat rapporter där man dömer ut dollarn och efterlyser en global kommandovaluta.