Ondskan kommer!

[Denna artikel publicerades ursprungligen 1 juni 2015] En konstig känsla av obehag och depression var påtaglig i väst vid sekelskiftet (reds. anm.: 1900). Det verkade som om alla folk och klasser påverkades, men inte på samma sätt. Tre månader efter att jag hade lämnat högskolan med min kandidatexamen och gett mig ut för att upptäcka världen, läste Läs mer om Ondskan kommer![…]

Hur jag blev anarkist

I. Lagens majestätII. Ädla och absurda reformatorerIII. Att avskaffa eller monopolisera brott?IV. Den rådande cynismen V. Statens anomalierVI. En professionell klass kriminellaVII. Statens ursprungVIII. Efter revolutionen, Napoleon! I. Lagens majestät En morgon när jag var sju år gammal och lekte framför vårt hus i utkanten av Brooklyn, stannade en polis bredvid mig och vi pratades Läs mer om Hur jag blev anarkist[…]

Hur jag slutade hata

Omkring 35 års ålder slutade jag bry mig om offentliga angelägenheter och jag har sedan dess endast sett dem som spektakel, oftast som komedier, smutsiga och banala, och där jag redan visste handlingen från början till slut. Då och då skrev jag lite om det, men enbart från en kritisk observatörs ståndpunkt, och så långt som möjligt Läs mer om Hur jag slutade hata[…]

Har läskunnighet förbättrat världen?

Man skulle kunna anta att i takt med att läs- och skrivkunnigheten ökar, skulle den allmänna intelligensen stiga med den, och således skulle den ekonomiska efterfrågan på bra litteratur också öka. Detta var i grova drag Jefferssons idé, och det har faktiskt alltid varit roten till vårt fria och allmänna utbildningsväsende. Den har dock i Läs mer om Har läskunnighet förbättrat världen?[…]

Ondskan kommer!

Den rådande känslan är en av nära förestående katastrof och utplåning… I vår tid har de mer högt utvecklade sinnena hemsökts av vaga varsel om en Nationernas Skymning, där ljuset från solen och stjärnorna gradvis mattas av, och den mänskliga arten med alla sina institutioner och bedrifter långsamt dör ut, mitt i en döende värld.

Den amerikanska imperialismen

Mina första observationer [inom historia] började i den moderna tiden och sedan arbetade jag mig bakåt genom den amerikanska politiska historien istället för framåt. Efter detta arbetade jag mig igenom andra nationers historia på samma sätt. Jag vet inte om detta är en bra metod annat än för amatörhistoriker. Kanske är det bästa sättet att få en Läs mer om Den amerikanska imperialismen[…]

Allmän skola: Från bildning till träning

Mitt liv har bjudit på mycket förströelse, men få saker har varit mer spännande än att bevittna utbildningsrevolutionens utveckling. Jag har under många år betraktat den utifrån, men jag har även följt den från insidan under ett par år då jag gjorde ett ökänt misslyckat försök att undervisa på universitet. Revolutionen började med en drastisk utrensning, en noggrann giljotinering, av Läs mer om Allmän skola: Från bildning till träning[…]

Albert J. Nock

Vår fiende, staten

Om vi ser under ytan på aktuella händelser kan vi utröna ett fundamentalt faktum, nämligen; en enorm omdistribuering av makt mellan samhället och Staten. Detta är det faktum som intresserar en student av civilisationer. Denne har enbart ett sekundärt eller härlett intresse av sådant som pris-fixering, löne-fixering, inflation, bankpolitik, “jordbruks-justeringar”, och snarlika delar av statlig Läs mer om Vår fiende, staten[…]