Föreläsningar i Österrikisk ekonomi och libertariansk teori till hösten.

Under höstterminen 2022 erbjuder Ludwig von Mises-Institutet Sverige föreläsningar i Österrikisk ekonomi och Libertariansk teori. Föreläsningarna kommer bland annat att gå igenom en Österrikiska ekonomiska teorins metod, utveckling och betydelse. Därutöver kommer Rickard Dahlin hålla föreläsningar om svensk skolpolitik och Thomas Sowells författarskap. Föreläsningarna äger rum i Stockholm och deltagande är möjligt även digitalt. Medlemmar har platsgaranti. Cirklarna äger rum varannan Tisdag kl 18:00-20:00

Terminspris: 650 kr för medlemmar / 850 kr för icke-medlemmar.

Anmäl intresse till: LvM.Sverige@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.