Bitcoin- ett frihetsprojekt med en osäker framtid.

En maktkamp pågår mellan Bitcoin (BTC) å ena sidan och staten, bankerna och centralbankerna å andra sidan. BTC’s rötter finns i cypherpunk rörelsen och skapades som ett frihetsprojekt och en reaktion på finanskrisen 2008. En tills idag anonym Satoshi Nakamoto ville separera pengar från staten, skapa elektroniska pengar som skulle utvecklas på en fri marknad, oberoende av en central övervakande instans. 2008 publicerades i hans namn en vetenskaplig artikel- “Bitcoin: a Peer- to-Peer electronic cash system”. BTC skulle bli ett monetär system där totalt inte mera än 21 miljoner BTC skall kunna skapas. BTC kombinerar flera teknologiska innovationer såsom: decentraliserad P2P (Peer-to-Peer) nätverk, open source mjukvara, public och private key kryptografi och digitala signaturer, hashing algoritm, proof of work, BTC mining, blockchain, difficulty adjustment, lightning nätverk, Schnorr signaturer, Taproot, Segwit, bara att nämna några. Eftersom de flesta vanliga medborgare inte kan begripa dessa teknologier var för sig är det synnerligen svårt att begripa BTC som helhet. Alla dessa teknologiska innovationer tillsammans har dock skapat något unikt, nämligen BTC.


Under de första åren efter BTC introducerades har staten, bankerna och media försökt att svartmåla och smutskasta BTC. Man hänvisade till att BTC används på dark web för att köpa vapen, lejda mördare eller knark. Dessutom skulle BTC göra det möjligt att undvika skatter, tvätta pengar och finansiera terrorismen. Senast har IMF (International Monetary Fund) och BIS (Bank of International Settlements) kritiserad BTC och USA’s president Biden förklarade nyligen BTC som en nationell säkerhetsrisk. Bankerna är mera förtegen om utpressare som krävde betalning i BTC.

Vem använder då BTC? I stort sett finns tre grupper. Den största är spekulanter som köper BTC i hopp om att kursen kommer att stiga eller så handlar man med BTC och/ eller BTC certifikat utan att ha någon djupare kunskap om BTC. Det största antalet användare i relation till befolkningsstorlek finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Den näst största gruppen är de som är ideologiskt motiverad och har BTC som en långsiktig placering. De hoppas på att en dag kommer BTC bli globala digitala pengar, oberoende av staten. Det kan vara libertarianer eller anhängare av den Österrikiska nationalekonomiska skolan. Den tredje och absolut minsta gruppen är kriminella och terrorister. Analysföretaget Chain Analysis redovisade i sin “Crypto Crime Report 2021” att enbart 0,3% av alla BTC transaktioner kan anses vara olagliga.


Vad är då skillnaden mellan BTC och övriga tusentals kryptovalutorna? Hardcore BTC förespråkare hävdar att BTC är den enda och mest överlägsna kryptovalutan. Resten betraktas som ”shitcoins”. Undantaget möjligen Monero, som ”kryptoanarkister” kan tänka sig att acceptera. Monero ger för närvarande total anonymitet och används bland annat på dark web. USA är uppenbarligen bekymrad över Monero och har utlyst ett stort arvode för det företag som kan knäcka Monero’s kryptering. Varken NSA, CIA, FBI tycks hittills har lyckats med det. När staten oroar sig över Monero så kan det
definitivt vara en bra kryptovaluta.


Trots det initiala motståndet från bankerna och statens sida har BTC vuxit enormt. Det totala globala marknadsvärdet av
BTC ligger över 10 Trillioner SEK och den dagliga globala handelsvolym ligger över 500 Miljarder SEK. De senaste åren har även stora företag och institutioner köpt BTC som en alternativ högrisk placering med hög volatilitet. BTC anses å andra sidan av vissa investerare vara “digital guld”. El Salvador har nyligen infört BTC som legal valuta. Staffanstorp kommun har tillsatt en utredning om kommunens skattepengar skall kunna investeras i BTC. I den schweiziska kanton Zug kan man sedan 2021 betal skatt med BTC. Staten har de senaste åren ryckt fram sina positioner för att kunna reglera BTC. I spetsen står Sverige, det land i Europa där det inte finns en enda BTC ATM. I Österrike och Schweiz finns det över 130. Redan idag finns en omfattande lagstiftning som reglerar köp och försäljning av BTC. KYC (Know Your Customer) och AML (Anti Money Laundering) lagar finns i de flesta länder. Alla BTC transaktioner ligger oföränderlig för all framtid på BTC blockchain och analysis företagen kan spåra alla BTC transaktioner. Synlig är transaktionens belopp, samt alla BTC adresser. Därför är anonymitet vid handel med BTC i praktiken idag svårt att uppnå.


Staten ökar kontinuerligt sina repressiva åtgärder mot BTC medan smarta IT entreprenörer som gillar frihet motarbetar dessa totalitära tendenser. “Lightning network” är t ex en ny teknologi som använder det decentraliserade BTC nätverket för att genomföra transaktioner snabbare, delvis anonymt och till extremt låga kostnader. VISA, Paypal, Swish t ex kommunicerar över internet och har alla sina data på centrala servrar. Om man vill vara anonym med handel av BTC finns det dock vägar att kringgå KYC och AML lagar. De som vill vara anonyma använder VPN och/ eller TOR browser, krypterad kommunikation, ”tvättning” av BTC med Monero eller sk ”BTC mixing”. Det finns också BTC wallets som kan anonymisera BTC transaktioner genom så kallad “coinjoins” i t ex Wasabi Wallet. Om man köper BTC med kontanter av en privatperson eller i en ATM kan man också vara anonym.

Men staten kan tvinga de stora “BTC exchanges” som har register över alla kunder att lämna över dessa listor. Sen kommer skattemyndigheten och “knackar på dörren”. Tänkbart är också att staten lägger beslag på BTC som ligger hos de stora “BTC exchanges”. Det har hänt tidigare i historien att t ex guld har beslagtagits eller förbjudits. Under franska revolutionen var det dödsstraff att äga guld. 1933 konfiskerade USA mer eller mindre allt guld som fanns i privat ägo. Staten kan tänkas stänga eller förbjuda BTC exchanges och BTC mining företag, vilket Kina har gjort. Staten kan i hemlighet avlyssna mail, telefonsamtal och Google sökningar där ordet BTC förekommer. Knuten till en identitet kan man då bli misstänkt att vara en person som äger mycket BTC. I Sverige har socialdemokraterna kommit med ett lagförslag som skall ge polisen rätt att använda våld för att lämna över inloggningsuppgifter till sin mobiltelefon och dator. Det är potentiellt möjligt polisen med våld kan tvinga en att lämna ut sina privata nycklar till BTC. EU har planer på att förbjuda privata så kallade “hard wallets”. Kvant-datorer i statens tjänst skulle också kunna utgöra ett hot mot BTC. Ett annat hot är e-kronan och digitala statliga valutor. Kina och Sverige ligger långt framme och har skapat så kallade CBDC (Central Banks Digital Currencies) i teststadium. Om människorna lockas över eller tvingas att använda CBDC så kommer det naturligtvis få negativa effekter för BTC. Om staten tar i med hårdhandskarna och förbjuder handel med BTC, köp av varor eller tjänster med BTC, förbud att betala löner eller hyra med BTC, så kommer man tvinga BTC under jorden. BTC blir då en integrerad del av den svarta marknaden eller skuggekonomin, vilken utgör i vissa länder en avsevärd andel av landets totala ekonomin. Därtill kommer att BTC blir en del av den globala cyber-kriminaliteten som enligt IT säkerhetsexperter redan idag är större än den globala droghandeln.

Framtiden för BTC och utgången av den teknologiska kapprustningen och maktkampen mellan staten och BTC är oviss. BTCs undergång kan dock innebära ett ytterligare steg till ett utpräglat övervakningssamhälle, ett samhälle som George Orwell har varnat oss för.

Om man vill lära sig mer om BTC rekommenderas:
Konrad S Graf: Bitcoin-magic, fraud or sufficiently advanced technology?
Saifedean Ammous: the Bitcoin standard.

1 reaktion på ”Bitcoin- ett frihetsprojekt med en osäker framtid.”

  1. Bitcoins är vad många inte tror både transparent och spårbart varför dess framtida användning istället antas vara planerat för som globalt transfersystem mellan länder för att hindra framtida krig och korruption.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.