Kategorier
Artiklar

Ville Hitler ha krig?

Av Patrick J. Buchanan, 1 september 2009

Den 1 september 1939, för 70 år sedan, korsade den tyska armén den polska gränsen. Den 3 september förklarade Storbritannien krig.

Sex år senare hade 50 miljoner kristna och judar förgåtts. Storbritannien var knäckt och bankrutt, Tyskland en rykande ruin. Europa hade utgjort skådeplats för de mest mordiska strider som mänskligheten känner till och civilbefolkningen hade utstått värre fasor än soldaterna.

I maj 1945 ockuperade horder ur den Röda armén alla Centraleuropas stora huvudstäder: Wien, Prag, Budapest, Berlin. Hundra miljoner kristna fann sig under klacken av det mest barbariska tyranniet i historien: den sovjetiska bolsjevikregeringen under den värste terroristen av dem alla, Josef Stalin.

Vilken sak kunde rättfärdiga sådana offer?

Det tysk-polska kriget härrörde från ett gräl om en stad lika stor som Ocean City i Maryland under sommartid. Staden Danzig (Gdansk), till 95 procent tysk, hade kapats från Tyskland i Versailles, i strid med Woodrow Wilsons princip om självbestämmande. Till och med de brittiska ledarna ansåg att Danzig borde återlämnas.

Varför förhandlade Warszawa inte med Berlin, som antydde villighet att kompensera med territorium i Slovakien? Därför att polackerna hade en krigsgaranti från Storbritannien som innebar att om Tyskland anföll, skulle det brittiska imperiet komma till Polens undsättning.

Men varför skulle Storbritannien ge en krigsgaranti, som inte ens efterfrågats, till en junta av polska överstar och på så vis ge dem makten att dra in Storbritannien i ett andra krig med den mäktigaste nationen i Europa?

Var Danzig värt ett krig? De sju miljoner Hong Kong-bor som britterna övergav till Peking ville inte bli överlämnade. På samma sätt ropade Danzigborna högljutt efter ett återvändande till Tyskland.

Svar: Krigsgarantin handlade inte om Danzig, eller ens om Polen. Den handlade om den absoluta moraliska och strategiska nödvändigheten ”att stoppa Hitler” efter att han visat, genom att riva upp Münchenavtalet och Tjeckoslovakien med det, att han var ute efter att erövra världen. Och denne bestialiske nazist kunde inte tillåtas att göra det.

Det vore ett rimligt argument, om det verkligen var sant. Amerikanerna var trots allt beredda att använda atombomber för att hålla Röda armén från kanalen. Men var finns beviset på att Adolf Hitler, vars offer fram till mars 1939 var en bråkdel av general Pinochets eller Fidel Castros, verkligen var ute efter att erövra världen?

Visst var det så att Tjeckoslovakien, efter München 1938, föll samman och splittrades. Men betänk vad det blev av dess delar.

Sudettyskarna återlämnades till tyskt styre, som de önskade. Polen annekterade den pyttelilla omtvistade regionen Teschen, där tusentals polacker bodde. Ungerns forna områden i södra Slovakien hade återlämnats till henne. Slovakerna hade sin fulla självständighet garanterad av Tyskland. När det gäller tjeckerna kom de till Berlin för att få samma överenskommelse som slovakerna, men Hitler insisterade på att de skulle acceptera ett protektorat.

Man kan tycka illa om det som gjordes, men på vilket sätt visade denna delning av Tjeckoslovakien att Hitler strävade efter världsherravälde?

Svar: Om Storbritannien inte hade gett krigsgarantin och gått i krig, så hade det efter Tjeckoslovakien varit Polens tur, sedan Rysslands, sedan Frankrikes, sedan Storbritanniens, sedan USA:s.

Vi hade alla talat tyska nu.

Men om Hitler var ute efter att erövra världen – Storbritannien, Afrika, Mellanöstern, USA, Kanada, Sydamerika, Indien, Asien, Australien – varför tillbringade han tre år med att bygga den enormt dyra Siegfriedlinjen för att skydda Tyskland från Frankrike? Varför startade han kriget utan ytflotta, utan trupptransportfartyg och med endast 29 oceangående ubåtar? Hur erövrar man världen med en flotta som inte kan ta sig ut ur Östersjön?

Om Hitler ville ha världen, varför byggde han inte strategiska bombplan, i stället för tvåmotoriga Dornier- och Heinkel-plan som inte ens kunde nå Storbritannien från Tyskland? 

Varför släppte han den brittiska armén fri vid Dunkirk?

Varför erbjöd han britterna fred, två gånger, efter att Polen föll, och återigen efter att Frankrike föll?

Varför, när Paris föll, krävde inte Hitler att få den franska flottan, såsom de allierade begärde och fick kaiserns flotta? Varför krävde han inte baser i fransk-kontrollerade Syrien för att anfalla Suez? Varför bad han Benito Mussolini att inte anfalla Grekland?

Därför att Hitler vill stoppa kriget 1940, nästan två år innan tågen började rulla till lägren.

Hitler ville aldrig ha krig med Polen, utan en allians med Polen såsom den han hade med Francisco Francos Spanien, Mussolinis Italien, Miklós Horthys Ungern och fader Jozef Tisos Slovakien.

Ja, varför skulle han vilja ha krig när han år 1939 var omringad av allierade, vänligt sinnade och neutrala grannar, förutom Frankrike. Och han hade avskrivit Alsace, eftersom att återerövra Alsace innebar krig med Frankrike, och det innebar krig med Storbritannien – vars imperium han beundrade – som han alltid hade sökt få som allierad.

Vid mars 1939 hade Hitler inte ens en gräns mot Ryssland. Hur kunde han då invadera Ryssland?

Winston Churchill hade rätt när han kallade det för Det onödiga kriget – kriget som ännu kan visa sig ha utgjort det dödliga slaget mot vår civilisation.

______________________________________________________

Översatt från engelska av Skåneländaren.
Originaltexten skrevs av Patrick J. Buchanan, den återfinns här:
http://www.takimag.com/blogs/article/did_hitler_want_war/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.