Till försvar av grundarnas icke-interventionism

Närhelst jag debatterar den ursprungliga amerikanska utrikespolitiska policyn av icke-interventionism med en förespråkare för Amerikas interventionistiska 1900-tals-utrikespolitik konfronteras jag med yttrandet att andra världskriget inträffade eftersom Amerika återvände till sin policy av ”isolationism” efter första världskriget. De hävdar att vår underlåtenhet att anta Versaillesfördraget och gå med i Nationernas förbund lät Hitler komma till makten och så småningom erövra Europa efter Storbritanniens och Frankrikes eftergiftspolitik.

Det bästa svaret på detta argument är att om Amerika hade varit troget sina grundlagsfäders icke-interventionistiska utrikespolitiska policy och hade vägrat gå med i första världskriget så hade det blivit en framförhandlad överenskommelse 1917 och inget hårt Versaillesfördrag som hade påtvingats Tyskland. Utan det hårda Versaillesfördraget hade Hitler och nazismen inte kommit till makten. Om kriget hade slutat under den tidiga delen av 1917, hade det inte blivit någon framgångsrik rysk revolution och ingen framgångsrik födsel av kommunismen. Kort sagt, det hade inte blivit något andra världskrig. Det får erkännas att båda dessa argument från interventionisterna och icke-interventionisterna är kontrafaktiska argument. Du kan dock som ditt främsta expertvittne till stöd för amerikansk icke-interventionism kalla in ingen mindre än Winston Churchill. Han gav en kommentar till William Griffin*, redaktör för The New York Enqurirer i augusti 1936 och den rapporterades av herr Griffin på följande vis:

Amerika borde ha skött sina egna affärer och hållit sig ute ur världskriget. Om ni inte hade gått med i kriget så hade de allierade slutit fred med Tyskland under våren 1917. Hade vi slutit fred då så hade det inte blivit någon kollaps i Ryssland följd av kommunism, inget sammanbrott i Italien följt av fascism, och Tyskland hade inte skrivit under på Versaillesfördraget, vilket har satt nazismen på tronen i Tyskland. Om Amerika hade hållit sig ute ur kriget så hade inte alla dessa ’ismer’ i dag svept över kontinenten och fällt parlamentariska styren, och om England hade slutit fred i början av 1917 så hade det räddat mer än en miljon brittiska, franska, amerikanska, och andra liv.**

(Se Military History of the Western World av J.F.C. Fuller, vol. III, s. 271, pocketutgåva publicerad av Da Capo Press. Fuller är en av världens främsta militärhistoriker.)

Citatet ovan har gömts undan från allmänheten, som man kunde vänta sig, därför att några få år senare konspirerade Winston Churchill med Franklin Roosevelt i hemlighet för att få Amerika tillbaka i det europeiska kriget som började 1939. Detta uttalande från 1936 hade varit mycket skadligt för deras planer. Det bör också kommas ihåg att Churchill var en av personerna som agerade i hemlighet för att få med Amerika i första världskriget med sänkningen av Lusitania.

Under århundraden hade europeiska politiker bekymrat sig över ”maktbalansen” för att hålla ett land från att bli en hegemonisk makt. Den pattställning som uppnåddes i första värdskriget under början av 1917 visade att denna ”maktbalans” hade förhindrat de konkurrerande nationerna från att få en segrare i det krig som hade slutat med ett framförhandlat fredsfördrag om inte Amerika hade gått med i kriget. Istället så förstörde Amerikas inträde i kriget denna ”maktbalans” totalt och tillät Amerika och dess allierade att tvinga på Tyskland ett mycket orättvist och hårt Versaillesfördrag. Jag anser att första världskriget och andra världskriget i verkligheten var ett krig med ett tjugoårigt uppehåll och det var det hårda och orättvisa Versaillesfördraget som lät Hitler komma till makten vilket sedan ledde direkt till förnyelse av kriget 1939 i Polen när Nationernas förbund underlät att revidera fördraget, som de hade det speciella bemyndigandet att göra. Många personer fördömde riktigt nog Nationernas förbund för dess underlåtenhet att revidera fördraget. Denna underlåtenhet att göra en fredlig revision ledde direkt till Hitlers revision medelst våld och till andra världskriget.

Av John V. Denson, 11/4 2008

Översättning, Skåneländaren

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.