Timbro satsar på framstegsvänlig konservatism

Den liberala tankesmedjan Timbro startar ett nytt program för borgerlig idéutveckling och satsar på “framstegsvänlig konservatism”. Catarina Kärkkäinen, som är programansvarig, skriver i Smedjan att liberaler och konservativa inte behöver vara fiender utan istället bör lära sig av varandras olika perspektiv.

Vi håller med. Det är något vi länge drivit. Exakt vad som menas med liberaler respektive konservativa går dock inte att utläsa av texten. Istället för att vara tydlig med definitioner räknar man in alla idéströmningar från socialliberalism till klassisk liberalism eller libertarianism, från socialkonservatism till auktoritär nationalism eller fascism.

Men Catarina summerar ett pedagogiskt exempel, hämtat från Markus Uvells Bakslaget – radikalt etablissemang, konservativa medborgare (Timbro förlag, 2018). Hon skriver: “Han beskriver i boken en radikal och progressiv samhällssyn och agenda som utmanas av konservativa attityder… Den konservativa vågen slår emot radikalismen, men landar inte sällan i att människor ska få bestämma själva.” Hon frågar sig om de borgerliga som på senare tid sökt sig till konservatismen i själva verket är liberaler som stötts bort av liberalismens dåliga varumärke, vilket oförtjänt förknippats med politiska misslyckanden som migrations- och integrationspolitiken.

Vi instämmer i den analysen. Frihet är inte progressivt, oavsett vad vänsterliberaler vill, och konservatism är inte förmyndarskap, oavsett vad högeretatister vill. Snarare är det progressivismen i Sverige som stått för det statliga förmyndarskapet medan både frihetliga och konservativa röster, som vi på Mises, varit motståndare till den annars öronbedövande monokulturen och medföljande massinvandringen, som Timbro själva medverkat till och vilken allt fler idag betraktar som ett misslyckande. 

Man kan alltså utan problem vilja ha ett mer traditionellt samhälle samtidigt som man vill ha större frihet att leva sitt eget liv. På senare tid har en sådan kombination blivit allt mer naturlig.

Av det nya initiativet kan jag bara dra slutsatsen att Timbro kommit till insikt med att deras nuvarande idéprogram inte svarar upp mot vår tids utmaningar, att det saknar en tillräcklig samhällsanalys och att de därmed inte heller är trovärdiga framöver. Åtminstone inser de nog att många andra insett det. Det har länge varit vår bedömning och kritik också. 

Många av de ledande figurerna i och runt Timbrosfären har trots allt bidragit till de problem artikeln beskriver och som vi står inför idag. Hur kan de förväntas bidra till lösningen?

Det hedrar Catarina att hon trots det lyfter upp ämnet och artikeln är välskriven, något annat kan man inte säga. Den är skriven på ett sådant sätt att det är svårt att inte hålla med. Med övertygande retorik som tar upp liberalismens och konservatismens kompletterande sidor och överbryggar deras skillnader. Och visst finns det mycket att enas kring. Så mycket att det blir uddlöst och ofarligt — en politisk rörelse för alla blir lätt en politisk rörelse för ingen.

Med Benjamin Dousa och Catarina Kärkkäinen vid rodret är det dock tydligt att det är Muf’s bild av “liberalkonservatism” och FMSF’s bild av ”allmänborgerlig” som åsyftas och att det nya Timbro därmed är slående likt det gamla.

Vi på Ludwig von Mises institutet har sedan institutet grundades kombinerat en syn på frihet som av många i Sverige betraktas som radikalt individualistisk och progressiv (även jämfört med Timbro) med en syn på samhället som av samma personer betraktas som radikalt kollektivistisk och konservativ (även jämfört med Oikos).

Hur går det ens ihop? Ekonomisk teori förklarar att det är genom individuell frihet och fritt utbyte med varandra vi skapar ekonomiskt välstånd. Social empiri förklarar att det är som en del av det homogena, vita, mansdominerade och västerländska samhället som det har lyckats bäst. Vi förespråkar den enkla slutsatsen att människan bör vara fri, även från sådana kränkningar som görs i demokratins namn, och att den friheten bäst bevaras genom att bevara och tillvarata tidigare nämnda samhälles viljor och förmågor.

Jag instämmer helt när Catarina säger att Sverige utan liberalismens landvinningar vore ett fattigare land men att man också borde lyssna till konservatismens försiktighetsprincip då det är enklare att förstöra än att bygga upp. Det är tänkvärda ord mot slutet. Men det avgörande är inte orden utan definitionen.

En framstegsvänlig konservatism är såklart tvungen att förr eller senare definiera framsteg. Utan en sådan definition att luta sig mot är det lätt hänt att man hakar på varje ny trend. Vilket vi sett borgerligheten (även det blåbruna ”konservativa” blocket) göra, med allt från Metoo, till Black lives matter och nu Coronahysteri.

Det är inte konservativt eller frihetligt att stödja en rörelse som ser alla män som medskyldiga i ett förtryckande patriarkat och som vill skipa ”rättvisa” genom ogrundade drev. Det är inte konservativt eller frihetligt att stödja en rörelse som ser alla vita som medskyldiga till en strukturell rasism och som vill ”utjämna” med hjälp av skatter och allmän förstörelse. Det är inte konservativt eller frihetligt att stänga ner ett samhälle och fördubbla statsskulden för att ”rädda” företag under nedstängningen.

När man sent vaknar upp till den nya verklighet man skapat försöker man rädda “varumärket” från sina tidigare politiska misslyckanden. Men det känns ungefär lika mycket som en ärlig nystart och revansch för konservatismen som när Fredrik Federley utropade att han skulle bli präst “om gud vill”.

Här har Mises-institutet alltså konsekvent befunnit sig “på rätt sida av historien”, medan Timbro med flera, konsekvent befunnit sig på motsatt sida. Om vi ska tipsa om vårt framgångsrecept så gäller det att hitta en eller några sanna principer, axiom, och hålla fast vid dessa konsekvent, även när det blåser. Det är såklart ett främmande förhållningssätt om man kommer från politikens värld, men givet 50 år till och samhällets utveckling så kanske Timbro slutar där vi en gång började.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.