Ett nytt kapitel för miljöfascismen

Snubblade på en tweet från en Socialdemokrat på twitter som i ett uppvisande av, för socialister, ovanlig uppriktighet skrev ut att ”Alla de åtgärder som krävs för att undvika en katastrofal global uppvärmning handlar om att inskränka äganderätten.”

Foto: Twitter

Oavsett om man tror på global uppvärmning, global istid, global öken, global översvämning eller något däremellan, om du räknar de tio sista åren vi har på oss från 1900-talets början, från dagens datum eller någonstans däremellan, så har han rätt. Alla de politiska förslag som läggs på bordet för att bekämpa denna utveckling handlar om en sak och en sak endast: inskränkning av äganderätten. Det är därför inte så svårt att förstå varför libertarianer tenderar att vara skeptiker.

Det ska dock sägas att det inte är första gången som mänskligheten är på kant med klimatet. Det har sett betydligt värre ut. Under långa perioder bestod hela mänskligheten av endast tiotusental människor, ständigt på resande fot i jakt på mildare klimat och föda. Större delen av mänsklighetens historia har präglats av svält och krig när detta inte infallit eller befolkningsmängden ökat. Lösningen har varje gång varit egendom.

Det var egendom som möjliggjorde handel, arbetsdelning och jordbruk. Det var egendom som möjliggjorde även industrialisering. Och oavsett vad miljöfascister tycker om denna utveckling så hänger deras liv på den.

Men kanske har de ändå rätt? Kanske det behövs mer översyn. Det räcker dock inte med att kontrollera människorna. Nej, det enda sättet att kontrollera klimatet är att ta kontrollen över planeternas och solens bana. Det får med andra ord vara slut på himlakroppars självbestämmande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *