Beckmans åsikter

Jag läste att den moderate riksdagsledamoten Lars Beckman gjort ett uttalande på twitter som väckt vänsterns (och möjligtvis hans eget partis) raseri och att han kort därefter raderat inlägget och reviderat sitt uttalande i media. Jag kom osökt att tänka på detta citat av Hans-Hermann Hoppe:

(Min slutsats) är att institutionen Staten på något vis representerar ett misstag och en avvikelse från det normala och naturliga i en civilisation. Alla misstag är kostsamma och måste betalas. Detta är mest uppenbart vad beträffar naturlagar. Om en person misstar sig vad gäller naturlagar, så kommer denna person inte kunna nå sina mål. Däremot, då misslyckandet att nå dit måste bäras av varje individ, råder i de naturvetenskapliga ämnena en konstant strävan efter att lära sig och eliminera och korrigera sina misstag. Moraliska misstag är också kostsamma, men i motsats till naturvetenskapliga sådana behöver kostnaden för moraliska misstag inte nödvändigtvis bäras av samma person som begår misstaget. Till exempel.. Misstaget att tro att en instans och en instans endast, Staten, har rätten att beskatta och fatta slutgiltiga beslut. Det vill säga, att det måste finnas olika lagar som tillämpas och lagar som tillämpas olika för härskarna respektive undersåtarna, eller beskattarna respektive de beskattade, lagstiftarna respektive de lagstiftade. Ett samhälle som tror på detta misstag kan såklart existera och bestå som vi känner till, men detta misstag måste likväl betalas. Det intressanta är att alla som håller vid detta misstag inte behöver betala lika, utan vissa betalar för misstaget medan andra, nämligen statens företrädare, tjänar på samma misstag. Tack vare detta vore det, i detta fall, ett misstag att anta att det existerar en likvärdig strävan efter att lära sig och korrigera sina misstag. Tvärtom, i detta fall måste vi anta att vissa personer, i stället för att lära sig och förmedla sanningen, faktiskt har anledning att ljuga och främja lögner även i de fall som de själva är medvetna om det.

I samma föreläsning manar Hoppe till att aldrig under några omständigheter kompromissa med sina principer då detta alltid kommer användas emot en. Har man en gång ”erkänt” att skatt är rättfärdigat, hur ska man då kunna göra motstånd vid varje försök till att öka beskattningen? På samma sätt, har man en gång ”erkänt” att man uttryckt sig omdömeslöst genom att dra korrekta slutsatser, ja hur ska man kunna argumentera för värdet av att hålla sig till sanningen i framtiden?

Det är uppenbart att politiker på båda sidor av spektrat, från vänster till höger, har anledning att ljuga även i de fall som de själva är medvetna om det och att de ljugit (eller kompromissat) så många gånger att det blivit en reflex. Politikerna betalar inte för misstagen, eller ens för lögnen, det högsta priset för en politiker det är konsekvenserna som kommer av att tala sanning. Det är få beredda att betala.

2 reaktioner på ”Beckmans åsikter”

  1. Johan Andersson

    Har man en gång erkänt att det är bra att rösta på Alternativ för Sverige, hur ska man då kunna hävda att det är fel att rösta?

    1. Jesper Bleeke

      Hej Johan. Jag har aldrig sagt något sådant. Det är inte heller en ståndpunkt som institutet står bakom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *