Betydelsen av ord

”Så länge staten råder finns det ingen frihet. När frihet råder finns det ingen stat.” — citat

Citat av vem? Säkerligen kan väl bara Murray Rothbard ha producerat ett så anti-etatistiskt och på samma gång frihetligt budskap? Men, nej. Det är faktiskt ingen mindre än Lenin.

Så varför kommer inte anarko-kapitalister och kommunister överens? Varför går de inte samman? Det är väl bara hårklyverier? De vill ju samma sak!

Men det är inte sanningen. Sanningen är att alla från yttersta vänstern till yttersta högern använt ordet frihet, men med vitt skilda betydelser.

Här passar det med lite österländsk visdom…

När den kinesiska filosofen Konfucius blev tillfrågad vad han skulle göra om han var guvernör gav han svaret: ”ge saker deras rätta namn” så att de stämmer överens med verkligheten. Detta för att uppnå social harmoni.

Det är nog en strävan varje libertarian kan sympatisera med. Vad Rothbard, och Hoppe efter honom, gjort är just att ge friheten dess rätta namn — eller definition — som beskriver hur vi kan leva i social harmoni (även om social harmoni här kanske inte har exakt samma innebörd som i feodala Kina så förstår ni poängen).

Frihet måste förstås som privat egendom, dvs exklusiv kontroll, tillhörande en specifik individ. Endast då kan jag göra vad jag vill och du göra vad du vill, utan konflikt.

Jesper Bleeke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *