Studera den subjektiva värdeteorin och bli av med dina antikapitalistiska fördomar

Det är egentligen något av ett mirakel att det finns svenskar som är anhängare av marknadsekonomin, och således vill att människor fritt ska få byta varor och tjänster med varandra. Svenskarna bombarderas nämligen ständigt med budskap om marknadsekonomins fel och brister, om hur kapitalism är ett system som endast gynnar de rika och om att det endast är för att vår ekonomi är strikt reglerad som vi har ledigt på helgen. Hur skulle någon kunna tänka något annat än att detta sjuka system borde förkastas? Ändå gör några det. De menar att marknadsekonomin ger oss en rikare och bekvämare tillvaro. Människor som får bestämma över sina egna liv kan fokusera på det de är bäst på. De kan satsa och investera, de kan ta risker och lära sig av sina misslyckanden. Ingen lägger hinder i deras väg. Vidare gör marknadsekonomin något positivt av människors själviskhet. Den som vill tjäna sig själv i en marknadsekonomi måste också tjäna sina medmänniskor – bagaren som säljer sitt bröd gynnar både sig själv och sina kunder.

Den antikapitalistiska intuitionen

Många som försvarar marknadsekonomin har emellertid en rent intellektuell övertygelse. Den sitter inte ännu i benmärgen. När de får höra om en påstådd orättvisa i marknadsekonomin säger deras magkänsla att det är något konstigt med detta tillstånd, innan deras förnuft vaknar till liv och kommer till marknadsekonomins försvar. Ett exempel på detta är scenariot med en nödställd änka som tvingas sälja sin bröllopsring för att täcka vardagsutgifterna. Enligt den antikapitalistiska intuitionen visar detta att marknadsekonomin inte kan försvaras, medan förnuftet påminner om att änkan skulle ha det ännu värre om hon förbjöds att sälja ringen eller staten beslagtog hälften av hennes intäkter från försäljningen.

Denna intuition är jobbig att bära på eftersom den ständigt pockar på förnuftets uppmärksamhet. Vad kan man göra för att få bukt med den? Svaret är såklart, som alltid, studera! För att göra sin marknadsekonomiska övertygelse till intuition måste man försöka förstå så mycket som möjligt om den. På frågan om vad man ska studera finns det skäl att fokusera på den subjektiva värdeteorin, enligt vilken värderingar är något som kommer ur människor och skiljer sig åt för varje individ. Det är när man inte helt omfamnat denna teori som man inte kan släppa tanken på att det i marknadsekonomin finns vissa som utnyttjas och vissa som utnyttjar, vissa som vinner på ett utbyte och vissa som förlorar på det.

Finansjournalisten som lärde oss om värdeteori

En av de mest eleganta förklaringar av den subjektiva värdeteorin har den österrikiske finansjournalisten, gone ekonomiprofessor, Carl Menger (1840-1921) stått för. I en tid då ekonomer trodde att värde var något inneboende i saker och ting visade Menger att värderingar är något som människor fäster vid varor. Storleken på värderingarna beror på vilken betydelse människor tror att varan har för att uppfylla deras mål.

Säg till exempel att jag har ett sockersug jag vill släcka. För mig framstår då en läskedryck som ett ypperligt medel för att nå detta mål och således kommer jag att sätta ett högre värde på en läsk än ett glas vatten som inte kan hjälpa mig att nå detta mål.

Det som skilde Menger från tidigare ekonomer var hur han så tydligt satte individen i fokus, vilket syns i värdeteorin. När man lär sig att alla värden beror på vilken relevans människor tror att varor har för att uppfylla dessa mål, och kombinerar detta med insikten att alla människor har sina egna mål de strävar mot, är det ett kort steg till att begripa den individuella, mänskliga karaktären hos alla värderingar.

Det är den ofullständiga förståelsen av den subjektiva värdeteorin som de antikapitalistiska fördomarna har sin grund i. När vi upprörs över ett utbyte i marknadsekonomin är det för att vi har överfört vår egna värderingar på situationen. Vi glömmer att givet subjektiva värderingar måste varje byte gynna båda parter, på så sätt att de överlämnar något de finner mindre värdefullt för att få något mer värdefullt, för varför skulle de annars gå med på bytet?

Om du känner igen dig och vet med dig att du hyser antikapitalistiska fördomar kan du klicka på denna länk, bläddra fram till sida 114 och läs därifrån fram till sida 145. Efter läsningen får du gärna återkomma och kommentera om du tror att detta är ett bra botemedel eller om något annat bör föredras.

6 reaktioner på ”Studera den subjektiva värdeteorin och bli av med dina antikapitalistiska fördomar”

  1. Ja, varför inte då? Jag skulle tom påstå att det var ett utmärkt exempel.med tanke på hur antikapitalistens inställning till läsk tenderar att se ut. 🙂

   Jag kommer osökt att tänka på de otäcka villfarelserna som lärdes ut när jag studerade antropologi. Om bara antropologen kunde lämna sin marxism och exotism åt sidan och istället studera subjektiv värdeteori, skulle han inse att de icke-monetära ekonomierna också är vinstdrivande.

 1. I det anarkokapitalistiska samhället kan socialisterna implementera sitt eget samhällssystem. Enda skillnaden är det det måste bygga på frivillighet och inte tvång.

  Socialisterna startar bara Välfärd AB. (VAB). VAB levererar välfärd till sina medlemmar. Och dessa betalar en välfärdspremie (vara månad) som ökar progressivt med deras inkomst och tillgångar. Och det är naturligtvis tillåtet för medellösa att vara medlemmar.
  Här har dom sitt socialistiska sub-samhälle i det libertarianska/anarkokapitalistiska samhället.

  Finns inget som hindrar dom.

  Vidare kan dom välja mellan att köpa välfärdstjänsterna från vinstdrivande företag eller starta egna icke vinstdrivande bolag. Vilket de nu föredrar.

  Detta skulle vänstermänniskorna kunna göra redan idag i Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *