Är det skatt som skapar välstånd?

Om vi jämför ett rikt högskatteland med ett fattigt lågskatteland, har vi då visat att skatt skapar välstånd och kanske till och med att skatt därför inte är stöld? Nej, sakta i backarna, mätpunkter är bedrägliga. Att välja en tidpunkt och enbart där notera resultat som fullständiga är att börja i galen ände.

Antag att två personer samtidigt blir utknuffade från en skyskrapa. Den ene från tjugonde våningen, den andre från den hundrade. Precis när den förste har knycklats ihop mot trottoarkanten mäter vi överlevnadsstatistiken.

Den ligger på 50%. Vidare drar vi slutsatsen att det är fördelaktigt att bli utpuffad från en högre våning. Mannen från hundravåningsplanet kommer självklart också dö. Grundläggande kunskap om gravitation gör att vi kan dra den slutsatsen.

Antag nu ett land med lågt skattetryck – till exempel Bosnien, och ett annat med högt – till exempel Sverige. Vi mäter att Sverige är i bättre ekonomiskt skick än Bosnien. Av detta drar vi slutsatsen att det är fördelaktigt att ha ett högt skattetryck.

Nej. Sverige faller i en viss riktning, om riktningen inte bryts kommer vi tids nog knycklas ihop emot centralplaneringens trottoarkant. Grundläggande kunskap om ekonomi gör att vi kan dra den slutsatsen.

Att vi har det materiellt bättre ställt än Bosnien bevisar ingenting. Bosnien börjar på ett annat våningsplan, har lidit världskrig, kommunism och inbördeskrig — i grund och botten en fullständigt väsensskild historia. Sverige har åtnjutit fred och marknadsekonomi i mycket större utsträckning, och bara de senaste 40-50 åren ökat på sin beskattningsnivå till häpnadsväckande nivåer.

Föreställningen att mer resurser i politikers händer leder till bättre och billigare varor och tjänster än vad som annars vore fallet är nonsens.

Beskattning kan skapa välstånd i lika stor utsträckning som jag kan uppnå viktlöshet genom att lyfta mig själv i öronen.

1 kommentarer till ”Är det skatt som skapar välstånd?

  • Högre skatt visar bara att det finns mer att beskatta. Med andra ord har medborgarnas flit gjort att det finns mer att beskatta.

    De som hävdar att skatt skapar tillväxt bygger det på att skatt används till ”gratis” utbildning och att det skapar tillväxt.

    Jag hävdar att det är helt fel. Det skulle enkelt kunna motbevis med att ta bort den så kallade gratis utbildningen och ersätt den med finansiering direkt ur plånboken. Om vi låter varje kurs ha ett pris kommer folk att plocka ihop de kurser de anser vara nödvändiga och som ger bäst resultat för deras behov. Utbildningen skulle bli betydligt billigare för medborgarna och varje medborgare skulle få mycket mer relevanta kunskaper än de får idag.

    Slutsatsen blir att en fri utbildning, betald med egna medel skulle höja välståndet, och dagens skattefinansierad utbildning är en bromskloss i ekonomin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *