Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Överskatta inte staten

Staten försöker styra så gott som hela samhället. Den gör anspråk på att bestämma över alltifrån vilken nivå räntorna ska vara på till hur många stugor som tomtägare får bygga på sin mark. Eftersom moral är något av en bristvara för politiker har de svårt att komma underfund med en enda anledning till att de ska lämna folk i fred. Sådan är det väsen vi kallar staten.

Ur denna realistiska syn på staten har dock ett missförstånd uppstått. Många av våra libertarianska kamrater har kommit fram till att staten är lika mäktig som den är ond, det vill säga att den besitter allmakt. Allt staten vill ha kan den ta. Allt som existerar gör det endast för att staten tillåtit det att existera. Staten är gud och folket har bara att välja mellan underkastelse eller död.

Det som vilselett dessa libertarianer är vad man inom filosofin kallar ett kategorifel. De har korrekt noterat att staten inte drar sig för någonting och att den utsätter enskilda människor för helt fruktansvärda saker, såsom fängelse för att ha rökt växter. Det är sant att staten gör detta i en liten skala, men det innebär inte att staten skulle kunna fängsla oss alla, eller att det inte finns en kostnad med att fängsla växtrökare. Det finns två anledningar till detta: dels är det kostsamt att fängsla någon (du måste betala fångens mat och husrum och du kan inte beskatta honom) och dels kan folket protestera mot varje typ av statlig åtgärd de finner motbjudande, genom att skattefuska, emigrera, strejka eller att ta till våld. Potentialen i folkets motstånd är enorm. Det är denna kraft som tvingar staten till underkastelse och som innebär att varje stat på det stora hela speglar idéerna som innehas av folket. Staten anpassar sig inte till folkets idéer för att den vill det, utan för att den är tvingad till det.

Den rumänske politikern Nicolae Ceaușescu möts av motståndsramsor när han håller ett tal den 21:a december 1989. Bara dagar senare döms han till döden och avrättas. Allsmäktig?

—————

Historien är full av exempel på statens begränsningar. Det är till och med så att någon som tror att staten är allsmäktig inte kan förstå flera avgörande historiska skeenden. Ingen stat som hatas av folket kan vara långvarig. Det var idéer som gav Lenin, Mao och Hitler makt, och det var idéer som mördade Cola di Rienzo och Henrik IV av Frankrike. Politiska tänkare som Niccolò Machiavelli, Étienne de La Boétie och David Hume förstod alla detta faktum. Låt oss citera Boéties bevingade ord: ”Bestäm dig för att inte tjäna, och du är med ens fri. Jag uppmanar dig inte att själva fälla honom, utan endast att sluta stödja honom. Då kommer han, likt en stor staty vars piedestal dragits undan, att duka under av sin egen vikt och krossas.” Detta är något som gäller för alla stater, oavsett styrelseskick. Diktaturer kan inte undkomma folkets vrede, oavsett vad demokratins apologeter påstår. Det är sant att medborgarna i diktaturer inte kan protestera med sin röst, men de kan protestera mot staten med sina knytnävar och plånböcker. Lika sant som att politiker föraktar folket är att de fruktar folket.

—————

En googling av ordet ”Regicide” ger en hint om hur staten har begränsats historiskt. Tyvärr är det få som läser på och faller offer för myten om statens allsmäktighet. De tror att deras cyniska uppfattning är den ”realistiska” och att allt annat är libertarianska drömmar. Det stämmer inte. Idén om att staten är gud är lika cynisk som den är felaktig, medan idén om att staten är begränsad är den realistiska synen på staten. Vi är omgivna av exempel på statens ofullständiga makt: Bittorrent, Bitcoin, Ethereum, kryptografi och skattevägrare, är fenomen som alla visar på att staten inte är så mäktig som cynikerna påstår. Dessutom är deras idé inte bara felaktig, utan även farlig, eftersom den föder en pessimism som staten gynnas av.

Låt oss avsluta med några lästips för den som vill lära sig mer om statens maktlöshet:
Wikipediasidan om Aktion T4, ett program som nazisterna tvingades avbryta efter folkligt motstånd.
Hans-Hermann Hoppes kapitel ”En ekonomisk och sociologisk analys av beskattning

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

4 kommentarer till ”Överskatta inte staten

 • Jag förstår inte riktigt syftet med denna artikel. Visa på att en stat inte kan överleva utan folkets legitimitet. Hur blir det då med Sverige där folket älskar och dyrkar staten? Hur länge kommer diktaturen Sverige att överleva? Eller, hur länge kommer svenskarna älska att vara livegna (i större utsträckning än vad de är idag).

 • Urk. Nej, statens makt kommer inte ifrån att sätta någon i fängelse. Statens makt kommer ifrån att döda och förstöra. Någon startar en verksamhet. Staten kan ej ta över ägandet efter som staten ej kan driva verksamheten. Så staten säger, ge mig en del av det du tjänar. För jag kan förstöra, se till att du inte tjänar någonting. DET är statens argument. Fängelse är ett hittepå som kommer sig av materiellt överflöd. Innan matriellt överflöd fanns kroppsstraff, böter och dödsstraff.

  Vidare, alla människor i hela historien har alltid skapat stater. Eller deras motsvarighet. Organiserad våldsutövning. Därför att vi människor behöver SKYDD. När maffian begär beskyddarpengar så agerar maffian stat. Dels är det en chimär, beskyddarpengarna går ut på att maffian själv inte skall bränna ner din verksamhet. Men i längden blir den konkret skydd. Därför att när du väl börjar betala beskyddarpengar till en maffia så kommer den maffian börja se det pebngaflödet som sin egendom. Och agera för att eliminera alla konkurrerande parasiter. Detta är staten. De som har monopol på att parasitera på just oss. Och det finns inget alternativ. Till den grundläggande staten.

  DÄREMOT, den stat som kom ur första världskriget, denna stat behöver vi inte stå ut med. Men beskydd, det behöver vi. Om inte av den ene, så av den andre. Och här är en av libertarianismens stora blinda fläckar. Libertarianer förstår inte behovet av beskydd, av organiserat våld. Därför kommer ni alltid vara illerelevanta. Alla människor, i hela historien, har alltid skapat stater. Eller dess motsvarighet.

 • Det signifikanta för staten är att den saknar incitament för förbättring.

  I privat sektor finns vinstmöjligheten som incitament till förbättring. (Förbättring leder till kombinationer av ökad försäljning och tillfälligt ökade marginaler).

  I det offentliga saknas detta. Istället är det bra för anställda att skapa bra relationer med överordnad. Det kan däremot ge fördelar.

  Vi kan också se där staten är/varit omfattande att tillväxt uteblir. T ex Nordkorea, Myanmar, tidigare Sovjet, öststater, Kina, Vietnam. Senare när dessa tillåtit privat sektor har tillväxten eskalerat.

  Enda skälet till att Sovjet mfl tidigare hade en ynklig tillväxt berodde på att man importerade produktionsmedel från länder med vinstmöjligheter och därmed tillväxt. Sovjet fick därmed bättre produktionsmedel till lägre priser, vilket gav viss tillväxt.

 • Staten borde vara ett serviceorgan för invånarna.
  Nu är den förmyndare som i hög grad lägger beslag på invånarnas inkomster och bestämmer vad de skall tycka.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *