Socialdemokratin och rädslan för svart magi

Dobu är namnet på en liten ö i Papa Nya Guinea med en mycket speciell religiös tradition. Den ter sig i alla fall märklig för västerlänningar av idag, även om det finns mycket som tyder på att många ursprungssamhällen delar liknande föreställningsvärldar.

Kort sammanfattat bygger den på tron att hela världen består av tävlande magiska krafter. Det är därför omöjligt att nå toppen av den sociala stegen bland Dobufolket utan ”lyckad magi”, magi som med framgång används mot andra människor för egen vinnings skull. Eftersom alla magiska krafter tävlar mot varandra så kan ingen vinna utan att någon annan förlorar. Din skörd är den andres svält, din hälsa är den andres sjukdom, din lycka är den andres tragedi osv. Varje kvinna är en potentiell häxa (werebana) och varje man är en potentiell trollkarl (barau), vilket gör att alla misstänker alla. Men vad som är än värre är att din magi har starkast inflytande över de som står dig närmast, vilket innebär att många försöker skada sin egen familj eller misstänker sin egen familj för att ha skadat de själva.

Om man tänker efter låter detta vansinne inte olikt den Socialdemokratiska ideologin där grupp ställs mot grupp och individ mot individ. Den enes lycka beskrivs som den andres olycka och det är alltid den framgångsrikes fel att andra misslyckats, företagarens fel att andra blivit arbetslösa. Rika människor är onda och föräldrar kan inte anförtros att ta hand om sina egna barn. Det enda som kan hindra människor från att skada varandra med onda besvärjelser är, enligt Socialdemokratin, den sekulära välfärdsstatens magiska sköld.

Socialdemokraternas valBOSKAPsfilm 2018

I Socialdemokraternas reklamfilm för de goda och snälla anno 2018 hörs Papa Löfven adressera folket från Rosenbad. ”Vi…”, säger han ”har fått fart på svensk ekonomi, vi har fått fart på jobben…”. De sekulära humanisterna på vänsterkanten låter möjligen sig lugnas av dessa påståenden ”Phew – staten kommer fortsätta att garantera välfärden” – kanske de tänker. ”Nu blir det drag under galoscherna.” Men vad betyder det egentligen? (Svart magi åsido).

» Du kan se den vackra och berörande filmen här.

Eftersom världens ekonomier styrs av just ekonomiska lagar är det möjligt att förklara utan hokus pokus. Statens ständigt expanderande ”garantier” betyder helt enkelt att folket trälar hårdare så att politiker ska kunna spendera mera. Mindre värde skapas. Det värde som skapas kommer dessutom i högre grad ofrivilligt byta händer. Från allmogen till politikerklassen, från driftiga till lata, från smarta till dumma, från ärliga till oärliga, från lättrörliga entreprenörfötter till byråkratiska betongklossar. Från värdeskapande till värdeförstörande. Från frihet till tvång.

Det är också möjligt att sossarna har lyckats genomföra ytterligare knep för att fiffla med arbetslöshetsstatistiken. Att trolla bort hela sjok av människor ur den är ett beprövat sätt att ”få fart på jobben”.

Vi kanske ska passa oss för att fnissa åt människorna på Dobu, när vårt eget samhälle är genomsyrat av vidskepelse.

Eftersom den demokratiska staten och ”arbetarpartiet” ser låga arbetslöshetssiffror som ett egenvärde måste man spendera resurser på att sysselsätta människor och verksamheter som inte är kapabla att skapa värde. Detta leder i sin tur till gropar som grävs för att sedan fyllas igen och stolar som målas i olika färg olika dagar i veckan.

Eftersom ekonomi handlar om att hantera knappa resurser så innebär detta att resurser går förlorade och att samhället också går miste om det värde de kunnat användas till att skapa. Samtliga (även politikerklassen och dess byråkratiska anhang i långa loppet) blir fattigare. Staten slösar alltså dina resurser snabbare än tidigare.

Och de slår sig på bröstet för det. De har tagit ”ansvar” (spenderat pengar). De har ”räddat” jobben (spenderat pengar och fipplat med siffror). De har ”levererat” trots tomma lador (de har spenderat pengar de inte har). De har konstaterat att det behövs ytterligare resurser för att ”garantera” välfärden (du måste avtvingas mera pengar). De har gjort svåra prioriteringar (sig själva). De är fast beslutna att göra någonting åt kriminaliteten (i alla fall piratkopieringen). De kommer ”lyssna” på folket (klura ut vilket valfläsk som kan tänkas smaka för plebejerna detta valår).

När folket väl förstår vad som faktiskt ligger på tallriken framför dem; har folket kanske ingenting annat att äta.

Bon appétit!

4 kommentarer till ”Socialdemokratin och rädslan för svart magi

 • ”… Alla som kan jobba SKA jobba…”!? Precis detsamma gällde väl för pyramindbyggarna i Egypten och för slavarna i Södern!?
  Slavarna försågs med mat och lämpliga former av klimatskal för att fortlöpande hållas arbetsföra.
  Sossarna vurmar för att skattebetalda institutionella regelorganisationer, skall se till att så lågt skatter, tullar inflation och ”kvantitativa lättnader” räcker, trixa för att så många som det råkar bli kan ha tillgång till föda och klimatskal.
  Alltså, att de som regelmässigt råkar få tillgång till bank- och skattemedlen HAR det hyfsat bra och har acceptabel sysselsättning. Hur välbefinnandet hos medborgarna hur de faktiskt MÅR(… de ska va gött å leva, annars kan de kvitta…) och hur många MÅSTEN och ENSAMHET som de av de förbjuda möjlighetsutrymmena och annan ofrihet måste genomlida, låtsas de totalt bortse ifrån!

 • Hej.

  Från smarta till dumma?

  Vem är det som är smart i så fall?

  Rent ekonomiskt sett bör det väl anses som smart att förtjäna något utan kostnad – således är den dumme den smarte.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *