Nä, jag kommer inte att rösta

Nu är det valår! Det innebär dels att det är val till olika statliga församlingar någon gång i september och dels att hela det offentliga samtalet kommer att domineras av politiska frågeställningar. Även det personliga samtalet med släkt och vänner under ett valår tenderar att handla om valet. ”Vad kommer du att rösta på?” kommer nog vara den vanligaste frågan under år 2018.

Mitt svar är enkelt: Jag kommer inte att rösta.

Jag tror att staten är en i grunden ganska taskig organisation. Den stjäl (genom beskattning), saboterar (lagstiftning och reglering) och kidnappar (fängelse för icke-brott). Dess metoder är våld, hot och ännu mer våld. Val är opinionsundersökningar som staten utför för att avgöra hur taskig den kan vara utan att möta motstånd. Utan röster tvingas staten administrera sina hemskheter i blindo.

Detta är en pragmatisk inställning, men många icke-röstare är mer principiella. De ser röstandet som ett avtal genom vilket väljaren ger sitt samtycke till allt som staten sedan utsätter väljaren för. Lockelsen i denna inställning är uppenbar. Om det är så att väljaren gett sitt samtycke, då får människor som drabbas av usel ekonomisk politik bara skylla sig själva för att de förleddes av osunda ekonomiska doktriner när de röstade. Dålig politik är straffet de får för deras okunskap. Det kostar helt plötsligt att tro på olika ekonomiska myter. Men oaktat hur lockande denna inställning än må vara för hämndlystna är den helt felaktig. Avtal upprättas inte genom att någon lägger en lapp som det står ”Socialdemokraterna” eller ”Moderaterna” på i en låda och därmed godkänner allt som staten sedan gör. Detta är nästan lika underligt som idén om det sociala kontraktet.

Vidare, om det vore så att röstarna gett sitt samtycke till statens åtgärder, då skulle detta innebära att denna svenska staten inte är en så dålig organisation. Ganska många har ju röstat och att de tvingas betala skatt eller hamnar i fängelse för att de rökt en växt är då inte alls något konstigt. Detta kan inte stämma!

Nej, det är alltså inte av principiella skäl jag inte röstar, utan av pragmatiska. Därför är jag inte heller särskilt arg på de libertarianer som av olika skäl röstar. Jag tror att de är fel ute och att de gör staten en tjänst, men det är inte uppenbart omoraliskt.

Tre år har gått sedan det var val förra gången. Jag röstade inte då heller och det har jag inte ångrat en enda gång. Jag hyser ingen oro för att jag kommer att ångra mitt icke-röstande detta år heller och hoppas att ni som läser detta gör något roligt under valdagen istället för något tråkigt. Låt 2018 vara året då vi säger: Det viktiga är inte vem du inte röstar på, det viktiga är att du inte röstar!


Fler artiklar på ämnet rösta som publicerats på Mises.se (alls ej komplett lista):
[hoops name=”vote-or-die”]

26 reaktioner på ”Nä, jag kommer inte att rösta”

 1. Profilbild

  Att rösta handlar om att välja väg fram, rösta på det parti som lättast öppnar upp avregleringar och därmed frigör oss mer. Det är på detta vis Sverige blev socialiserat, på samma väg kan vi på lång sikt göra Sverige mer libertariansk.

  Sedan inser jag att det är svårt att hitta bästa partiet i Sverige men det är definitivt inte vänsterpartiet.

  1. Profilbild

   Sverige socialiserades inte av valsedlar utan av idéer. Under årtiondena efter andra världskriget förleddes många svenskar i frågor rörande ekonomi och moral. Konsekvensen av detta blev en större stat. Det hade även hänt i ett land utan demokrati, om än lite långsammare.

   Om du vill ha mer avregleringar tror jag mer på att försöka berätta för andra människor om nackdelarna med en reglerad ekonomi och att i din egen vardag söka efter de sfärer som inte är reglerade och verka där.

   1. Profilbild

    ”Om du vill ha mer avregleringar tror jag mer på att försöka berätta för andra människor om nackdelarna med en reglerad ekonomi och att i din egen vardag söka efter de sfärer som inte är reglerade och verka där.”

    Hur mycket jag än sympatiserar med ståndpunkten att statligt ingripande är av ondo, så tror jag inte att den föreslagna metoden leder till något bättre på lång sikt. Möjligen fyller det funktionen av skygglappar mot allt ont man slipper se, men jag tror att förändring i statens agerande sker via staten. Visst är det viktigt att skapa medvetande och opinion om frihetliga frågor, men att nöja sig med att verka i de sfärer som ännu inte är reglerade leder ju inte till ett friare samhälle. Om den moderna historien har någonting att lära oss är det väl att staten i sinom tid sväller och fyller de vakuum den ännu inte har lagt under sig.

    Jag ser helt enkelt inte hur vägen mot ett fritt samhälle i Sverige på bred front skulle se ut utan att gå vägen via de offentliga institutioner vi har i form av riksdagen och liknande.

   2. Profilbild

    Simon: Fast den svarta ekonomin är inte bara någonting som staten kan själva. Hade den kunnat göra det hade den redan gjort det. Genom att verka i de statsbefriade sfärerna stärker du dessa och skadar staten.

    Dessutom, finns det något konkret exempel då politik faktiskt skapat frihet? Många liberaler kom in i riksdagen 2006 och 2008 röstade de igenom massövervakning. Att jämföra med aktörer som verkat utanför parlamentet, typ Ross Ulbricht och Satoshi Nakamoto, vilka verkligen har skapat en friare värld.

  2. Profilbild

   Att rösta på något av partierna i riksdagen är en väg bakåt. Politik är i högsta grad bakåt. Fria människor går framåt; politiker bakåt.

   Jens, du kan rösta på t.ex. Liberala partiet. Dock är den absolut viktigaste frågan invandringen. Inget stopp på den och utvisning av en massa invandra som inte hör hemma i Sverige är alla andra frågor totalt ointressant eftersom svenskar lär bli i minoritet i Sverige och inte längre ha något att säga till om. Något parti som har detta på sitt program finns inte förutom nationalsocialistiska partiet Nordiska Motståndsrörelsen. Å andra sidan får du dock mer av destruktiv socialism.

 2. Profilbild
  Svante Magnusson

  Kära Benjamin. Jag tror du tagit ett av dina få kloka beslut i livet när du väljer att inte välja. Det är ju faktiskt så att vissa inte har förmågan att välja rätt. Och att du erkänner detta är utomordentligt bra. Jag skulle faktiskt vilja uppmana alla svenskar som inte delar mina uppfattningar att göra som du gör. Tänk så mycket enklare och bättre det då vore att få igenom mina önskemål. Hälsningar Svante

  1. Profilbild

   Kära Svante. Det är möjligt att påverka utan att rösta. Det kanske till och med är så att röstande är ett dåligt sätt att påverka. Läs gärna Étienne de La Boéties magnifika Discours de la servitude volontaire.

   Jag önskar dig ett stort lycka till med att få igenom dina önskemål genom att rösta – det kan behövas!

 3. Profilbild

  Vi har ju valhemlighet i Sverige. Om du röstar eller inte röstar angår bara dig själv. Därför blir ”samvetsartiklar” av det här slaget lite märkliga. Ska jag lyssna på dig och göra detsamma, eller vad är meningen?

  Om allt färre röstar så kommer staten ändå att fortsätta att existera. Om ingen röstar (vilket förmodligen är omöjligt) så kommer politikerna att göra upp sinsemellan i ett magnifikt svågerpolitikervälde.

  Tanken om att rösta om viktiga frågor har funnit länge i den västerländska kulturen, från greker till germaner, så har man samlats i råd och tingsplatser, till och med Spartanerna hade ett råd som kunde avsätta kungarna.

  Och även om vårt moderna demokratiska system är degenererat och blivit till en slags majoritetstyranni – så finns det spår kvar av den ursprungliga tanken om folkstyre. Och folket har fortfarande en röst, det vittnar inte minst Brexit och Trumps seger om.

  Demokratins största kraft idag består förmodligen i möjligheten att säga stopp, och ändra färdriktning. Och detta kan vi alla bidra till i höstens val.

  1. Profilbild

   ”Vi har ju valhemlighet i Sverige. Om du röstar eller inte röstar angår bara dig själv. Därför blir ”samvetsartiklar” av det här slaget lite märkliga.” Huruvida jag har röstat eller inte är inte hemligt. Du får gärna höra dig av till Stockholms kommun och fråga. Valhemligheten angår bara vad man röstat på.

   ”Om allt färre röstar så kommer staten ändå att fortsätta att existera. Om ingen röstar (vilket förmodligen är omöjligt) så kommer politikerna att göra upp sinsemellan i ett magnifikt svågerpolitikervälde.” Om allt färre röstar kommer staten förmodligen att vara mindre, precis som den var mindre innan demokratins intåg.

 4. Profilbild

  Att ta makten över ett våldsmonopol och sedan använda det för att minska ofriheter i samhället fallet på sin egen orimlighet

  Förändringen till ett friare samhälle sker utanför staten i den värld som ska existera utan staten sen.

  Slösa inte energi på kriminalitet.

  1. Profilbild

   Du säger: Förändringen till ett friare samhälle sker utanför staten i den värld som ska existera utan staten sen.

   Och för oss som inte vill vänta i 500 år? Kanske kan det vara en idé att ta över våldsmonopolet och använda det bättre. Ser inget fel i det oavsett om det faller i lådan med filosofiska krumbukter.

   De flesta lever här och nu, vi har familj, fru och barn, och skin in the game. 500 år är inte med i matchen.

   1. Profilbild

    Det är ju det tankesättet och den höga tidspreferensen, att inte kunna se annat än det som är uppenbart synligt för ögat, som har lett oss in i den här situationen med en stat som tar 70 % av våra tillgångar och köper röster med samma pengar den har stulit.

 5. Profilbild

  Kan man påverka något genom att rösta på existerande partier i Riskdagen? Jag menar då något som kan anses gott för Sverige, svenska folket och frihet. Svar nej. Det enda man gör är att rösta för fortsatt ordning.

  Är det möjligt att infiltrera systemet och verka inifrån? Hur lång tid skulle det ta att få vänsterpartiet att tänka frihetligt? Hur lång tid skulle det ta att få socialdemokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna eller folkpartiet att tänka frihetligt? Jag skulle tro att det aldrig skulle gå.

  Detta är kanske naivt, men jag tror att det enda sättet att få politikerna att lyssna på folket är att inte rösta. När röstdeltagandet minskar kommer man undra om anledningen till det.

  Men vad är det folk i Sverige vill? Jo, de vill ha välfärd och välfärd. Det spelar ingen roll hur många som röstar eller inte. De som inte röstar vill ha välfärd och de som röstar vill ha välfärd. Folket tror inte att det finns något annat som kan ge dem sjukvård eller vägar.

  För egen del, vad gäller rösta eller inte rösta är det enkelt. Om jag vill att någon ska styra över mig, då vill jag att den eller dessa är klokare än mig själv. Jag kan inte finna några sådana att rösta på.

  Om jag hade en kompis som varje gång det var 5 dagar kvar tills lönen kom tog kontakt med mig och bad om ett lån fram till lönen, skulle jag rösta på en sådan person att sitta i riksdagen, kommunfullmäktige, landstinget eller ens i styrelsen för en bostadsrättsförening? Mitt svar för egen del är enkelt. Nej. Och, exakt så som min kompis är är varenda politiker; en total brist på ansvar för vad som ska hända nästa dag.

 6. Profilbild

  Skulle Julin rösta i ett lokalval? I en schweizisk Kanton? I en sockenstämma?

  Jag tyckte inte direkt illa om resonemanget i artikeln, att rösta i nuvarande system är meningslöst och troligtvis skadligt för den egna själen. Personligen ser jag dock en poäng i att rösta för alternativ utanför riksdagen.

  1. Profilbild

   Nej, det skulle jag inte. Jag är emot staten för att den använder sig av våld och hot. Huruvida staten omfattar Sverige, Stockholm eller Stockholms västra förorter har ingen betydelse för mig – jag är bara emot bruket av våld och hot. Om jag då tror att omröstningar gynnar staten, eftersom val ger den information som den behöver, då är det naturligt att inte heller delta i lokala omröstningar.

   1. Profilbild

    I ett territorium skyddas liv och egendom av uppoffringar. De som ej bidrar blir snyltare. Den logiska fortsättningen är att de som står för skyddet upphör att skydda snyltarnas liv och din egendom och dessa därmed förr eller senare upphör att existera. Radikalindividualism kan endast existera i de trygghetsbubblor som kollektivister skapat.

   2. Profilbild

    Snyltarna är de som vill påtvinga andra deras kollektivism genom att göra anspråk på ett område.

   3. Profilbild

    @Jonas Nu är människan kollektivistisk. Det enda som kan skydda mot ett organiserat kollektiv är att skapa ett eget organiserat kollektiv. När du vägrar bidra till detta kollektiv men ändå vill åtnjuta dess skydd så är du snyltaren. Men oavsett den moraliska diskussionen. Det är oundvikligt att de produktiva och bidragande och solidariska medlemmarna av det kollektiv som skyddar din egendom förr eller senare kommer att se till att du betalar för skyddet. På det ena eller det andra sättet.

   4. Profilbild

    Finns det något som säger att kollektivet måste ombesörja den så kallade snyltaren? Jag kan inte se det. Betalar du inte din försäkring får du inget skydd. Av vilken anledning ska man krångla till det antingen ekonomiskt eller filosofiskt?

 7. Profilbild

  Hej.

  ”Utan röster tvingas staten administrera sina hemskheter i blindo.”

  Hm, nä.

  Din röst gör varken till eller från i den aspekten.

  Det enda du gör är du tröstar dig själv för den lilla roll en enskild röst spelar, tyvärr. Om så endast partianslutna gick och röstade så hade resultatet blivit en ny riksdag, med en ny regering. Det du väljer spelar bara roll för dig själv, men du har givetvis rätten att avstå oavsett varför, och den skall respekteras (om kanske inte själva valet, men det är en annan sak s.m.s).

  Ett våldsmonopol kan påverkas på tre sätt:
  -Du kan bli en del av det i syfte att förändra hur, mot vem och varför samt när våldet utövas.
  -Du kan söka ersätta det via dold och öppen kamp för att etablera ett annat våldsmonopol.
  -Du kan söka kringgå det utan att utmana det eller öppet konfrontera det.

  Kan man avstå från att välja något av ovanstående ens genom att avstå sin röst?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  1. Profilbild

   Staten är varken oumbärlig eller oundviklig men dess anhängare vill gärna ge skenet av det såklart. Ingen människa har rätt att utropa sig själv eller andra som ledare över mig eller andra. Det är även skadligt för samhällsekonomin.

 8. Profilbild

  Problemet är att ”röstvägran”, ”röstskolk” , eller vad man nu vill kalla det, inte åstadkommer någon skillnad alls. Med goda skäl dels eftersom ingen kan veta vad du tycker, eftersom du gör samma sak som en som avskyr systemet av kommunistiska eller nationalsocialistiska skäl, eller anser sig oinsatt/neutral angående politiska frågor. Och dels eftersom att även politiker som vet att de inte företräder majoriteten kommer att strunta i det så länge de inte behöver göra det. En stor majoritet i Irak var hela tiden emot Saddam, men då han fram tills april 2003 kunde behärska landet med våld kunde han strunta i det. Eller för att använda ett exempel från demokratiska system så har valdeltagandet i många amerikanska val bara varit typ 30-40% men ingen har tolkat det som preferens för libertarianism, utan politikerna har bara fortsatt som vanligt. Hade en hypotetisk majoritet däremot röstat libertaríanskt istället för att röstskolka då hade vi blivit fria.

 9. Profilbild

  Stefan.
  Röstar man så gör man det för att man inbillat sig att ens egen åsikt bör tvingas på andra mot deras vilja: Därmed tror man på iden att våldföra sig mot andra är moraliskt försvarligt: Därmed besitter man en ganska betydlig arrogans då man tror sig veta bättre än alla andra: Därmed ger man sitt mandat för systemet och den representativa demokratin vi dras med: Därmed kan man inte kalla sig för en Libertarian.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *