Varför bitcoin och bostäder är särskilt bubbliga: en essä till blankarnas försvar

I Burton Malkiels välkända A Random Walk Down Wall Street diskuterar han ofta den effektiva marknadshypotesen, utvecklad av, och ofta sammankopplad med, nobelpristagaren Eugene Fama. I ett stycke parafraserar Malkiel en av 1900-talets mest välkända nationalekonomer, Paul Samuelson, i följande ordalag: marknadspriser ”ger oss de bästa tillgängliga estimaten av en tillgångs verkliga värde” (s. 189, 10:e upplagan). När vissa tillgångar, säg ett visst hypat företags aktie, når skyarna på vad som verkar vara bristfälliga fundamentala faktorer, kan andra investerar blanka aktien och trycka ner priset igen.*

Sådant hemskt spekulerande beteende och fräckheten att göra vinstfallande aktiekurser gör såklart plebsen upprörda, och som följd uppkommer då och då ekonomiskt okunniga ramaskri och krav på förbud. Låt mig förklara exakt vad blankarna gör för att bidra till bättre prissättning och varför just bitcoin och bostadsmarknader är särskilt svåra att blanka.

Som Klaus har tidigare beskrivit på Mises.se, att spekulera genom att ”köpa billigt och sälja dyrt” är samhällsnyttigt och gör prissättning på alla tillgångsmarknader (aktie, räntor, råvaror) bättre och mer korrekta:

Därmed kommer han driva upp priset när det annars skulle vara billigt och sänka det när det skulle varit dyrt. Det innebär att hans spekulation jämnar ut prisfluktuationer och gör priset stabilare för både producenter och köpare. Exempel på detta är spekulation i olja, metaller, ris och även aktier. Sådan spekulation är egentligen bara ett annat ord för investering. (kursivering tillagd)

Marknadspriset som uppkommer närmar sig därmed vad marknadsaktörerna sammantaget anser vara fundamental värde; en så effektiv och korrekt prissatt marknad som möjligt uppkommer alltså genom alla investerares kollektiva agerande. När möjligheten att blanka inte finns (genom lag, regleringar, bristande marknadsplatser och/eller kontraktsutformning eller låg likviditet) finns information i marknaden som inte prisats in i aktiekursen. Nobelpristagaren Robert Shiller jämför det hela med röstande: att ha en marknad där det inte går att blanka är som enbart räkna Ja-rösterna i ett val och medveten utesluta Nej-rösterna.

Vidare gör blankning att det blir svårare för finansiella bubblor att blåsas upp; det räcker att några kapitalstarka investerare övertygas om att priset grovt överstiger fundamentalt värde för att de ska börja blanka (t ex Muddy Waters eller George Soros i sina bästa dagar) och därmed skapa ett tryck nedåt på priset. På sin Avanza-blogg tidigare i år skrev Claes Hemberg samma sak: ” skeptikerna får en röst som lugnar ned bubblor. Det inger trovärdighet.”

Mycket akademisk forsking pekar på samma resultat: blankning förbättrar likviditeten, minskar volatilitet, gör att tillgångar reagerar mycket mildare på nyhetshändelser och minskar köp-sälj spreads. Detta är också i enlighet med österrikisk teori om prisbildning och priser som en konstant marknadsprocess att upptäcka korrekt pris snarare än att enskilt identifiera fundamentalt värde enligt någon prismodell.

Alla tillgångsslag är däremot inte lika motståndskraftiga mot bubbel-beteende och blankning skyddar vissa tillgångar bättre än andra: det är här bitcoin och bostadsmarknader kommer in i bilden. Som Shiller diskuterar i förordet till sin bok Irrational Exuberance, finns det inga möjligheter att blanka bostäder: att låna någon annans hem och sälja det, för att senare köpa tillbaka det och återge det till de ursprungliga ägarna förekommer helt enkelt inte (och transaktionskostnaderna och irritationen från att flytta fram och tillbaka blir helt enkelt för mycket för att göra det möjligt). Med andra ord, endast Ja-rösterna räknas i bostadsmarknaden.

Bostäder är i teorin särskilt från aktier då dess utbud har en mycket starkare möjlighet att reagera: ja, entreprenörer kan starta konkurrerande företag och erbjuda konsumenter substitut, men både ”först-till-kvarn”-fördelar och immateriella tillgångar såsom leverantörskedjor och varumärken gör att det konkurrerande företaget har svårt att nå upp till precis samma standard. När det gäller bostäder, är de problemet något mindre. Nej, man kan aldrig bygga exakt samma hus på exakt samma tomt, but liknande (till och med identiska) hus kan byggas i likvärdiga områden. För de flesta husköpare är den exakta platsen inte allt som räknas och så utbudexpansion är mer rimliga och mer troliga konsekvenser som svar på prisrallyn. Problemet, som vi alla vet, är att staten gjort allt i sin makt för att hindra utbudet från att reagera på pris och har därmed tagit bort det starkaste kortet marknader har för att begränsa prisuppgångar i tillgångsslaget bostäder. Slutsatsen är att marknadspriser varit mindre effektiva (läs: felaktiga) och uppgången starkare än den annars hade varit. Låt oss alla utbringa en ironisk tacksamhetens skål till den korrupta pappa Staten!

Ett liknande fenomen har för närvarande pågått i bitcoin där möjligheterna att blanka kryptovalutan hittills varit väldigt begränsade; att endast räkna Ja-rösterna i prisomröstningen av tillgångens värde har inneburit en enorm resa uppåt (för närvarande nära 1100% sedan 1 januari i år). Eftersom den totala mängden bitcoin är begränsad har marknader ingen (jämfört med bostäder, endast liten) möjlighet att reagera (även om uppkomsten av hundratals andra kryptovalutor verkar på liknande sätt).

När terminskontrakt på två av de största amerikanska handelsplatserna (Chicago Mercantile Exchange och Chicago Board Options Exchange) börjar handlas nästa vecka kan allt det här förändras. Många bitcoin-entusiaster välkomnar det institutionella kapital som nu kommer kunna köpa bitcoin, men de verkar inte inse att terminskontraken också öppnar dörren för mer seriöst blankande – och överraskningen kan bli rejäl, att döma av de många negativa kommentarerna från t ex Jamie Dimon (Vd för JPMorgan Chase), NYU-ekonomen Nouriel Roubini (känd som Dr. Doom för sina förutsägelser om finanskrisen 2007-8) och George Soros (okänd och framgångsrik spekulerare, #22 på Forbes lista över de rikaste i världen).

Blanking förbättrar marknader och särskilt prissättning av tillgångar på finansiella marknader. När blankning plötsligt öppnas upp, eller utbudsbegränsning släpps, kan priser snabbt falla och nå sina mer fundamentala värden. Vi vet inte vad som kommer ske med bitcoin när CME och CBOE under de närmaste veckorna kommer luckra upp de möjlighetern: kanske kommer allt institutionellt kapital flockas till kryptovalutan vars värde kommer skjuta i höjden, eller också kommer skeptikernas röst äntligen inprisats i tillgångens värde.

Blankning förbättrar marknader och dess prissättning, så även för bitcoin – något som hittills saknats i seriös skala. I så fall har de ”bästa tillgängliga estimaten” av krypovalutans verkliga värde inte kommit fram och seriös möjlighet att blanka bitcoin kommer leda till mer korrekta estimat. Framtiden är, som alltid, spännande.

____

*Att blanka en tillgång innebär att man lånar den från en långsiktig investerare (ofta mot en mindre avgift), säljer den, och försöker köpa tillbaka tillgången senare till ett lägre pris. Mellanskillnaden utgör vinst (man är alltså ”kort”/eng. ”short” tillgången i fråga eftersom man inte ägde den och någon gång måste köpa tillbaka den för att åter ge tillbaka den till ursprungliga ägaren).

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

1 kommentarer till ”Varför bitcoin och bostäder är särskilt bubbliga: en essä till blankarnas försvar

  • En liten detalj som kan vara värt att nämna är dessa saker som introduceras på CME är cash-settled, alltså de som blankar bitcoin på det sättet faktiskt inte lånar några bitcoin egentligen. Så man skulle kunna säga att nu kommer den riktiga spekulationen på bitcoin igång, som faktiskt inte är direkt kopplad bitcoin.

    Sen kommer det kanske sitta folk som går kort/lång på den ena och motsatsen på den andra men om de inte är tillräckligt stora så kommer väl inte blankningen av bitcoin på CME att få effekt på bitcoin(eller det omvända). det tillsammans med CME:s regler för handelstops om kursen går iväg för hårt åt något håll gör att jag skulle inte våga handla med det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *