Varför fick Hayek Nobelpriset egentligen?

Det Ekonomipris Friedrich Hayek mottog 1974 är kanske det mest förtjänta hittills. Han fick det för sitt ”banbrytande arbete inom teorin om pengar och ekonomiska fluktuationer”, kort sagt för att ha bidragit till vad som kallas den österrikiska konjunkturcykelsteorin.

Hayek var en duktig ekonom, men beskrivningarna av hans bidrag är ofta otydliga och ospecifika. Ibland, till exempel i Riksbankens prismotivering ovan, är det som om Hayek kom på den österrikiska konjunkturcykelsteorin själv. Detta stämmer inte, vi vet att den österrikiska konjunkturcykelsteorin utvecklades av Ludwig von Mises. Faran är att detta förleder de som känner till teorins verkliga fader och de får för sig att Hayek egentligen inte bidrog med någonting. För att rädda Hayek från detta tragiska öde ska vi lista tre centrala insikter han stod för!

Innan dess, så att alla har en chans att hänga med, försöker vi uträtta konststycket att sammanfatta Mises österrikiska konjunkturcykelsteori i en mening: När räntenivån trycks ner på ett konstgjort sätt, genom kreditexpansion, ter sig investeringsprojekt mer lönsamma för entreprenörer och de utökar sina investeringar (högkonjunktur), men dessa felinvesteringar kan inte färdigställas eftersom kapitalstocken inte har växt och när de inser detta måste de avbryta sina projekt (lågkonjunktur).

#1 Den allmänna prisnivån spelar ingen roll

Under en studieresa till USA under 1920-talet noterade Hayek att priserna inte steg trots att högkonjunktur verkade råda. Detta kan tyckas lite märkligt, för om det är kreditexpansion, injektionen av nya pengar genom banksystemet, som skapar högkonjunkturen skulle man kunna förvänta sig prisuppgångar innan en krasch. Men Hayek förklarade att det var en produktivitetsökning som är orsaken till att priserna inte steg, och att de i själva verket skulle ha fallit utan penningskapandet. I den österrikiska konjunkturcykelsteorin fyller den allmänna prisnivån inte en särskilt stor betydelse, varför många österrikare inte bryr sig mycket om folk som ropar att ekonomin upplever prisdeflation eller prisinflation.

Ekonomen Bob Murphy, senior fellow på Ludwig von Mises Institute, förlorade nyligen ett vad där han hade satsat på att inflationen av konsumentpriser i USA skulle vara ganska häftig under en viss tidsperiod, vilket inte hände. Murphy erkände sig besegrad, men menade att detta inte hade någonting att göra med österrikisk konjunkturcykelsteori. Trots att det kan verka som ord sagda av en dålig förlorare förstår vi nu, tack vare vår läsning av Hayek, att Murphy i detta avseende hade rätt, och även om han var en förlorare så var han inte en dålig sådan.

#2 Prisernas inbördes relation är det verkligt viktiga

I Hayeks studier av kreditexpansionen och dess följdverkningar hamnade hans uppmärksamhet på produktionsstrukturen. Han menade att kreditexpansionen förvrider produktionsstrukturen genom att rucka på de relativa priserna. Med detta menade han priserna på varor olika långt från konsumtion, eller lite förenklat relationen mellan priserna på kapitalvaror och varaktiga konsumtionsvaror och priserna på konsumtionsvaror. Den allmänna prisnivån spelar ingen roll, som David Hume sa skulle den kunna dubblas över natten utan allvarliga skadeverkningar, men förändringar av de relativa priserna kan ha förödande effekter. Det är just sådana förändringar som kreditexpansionens huvudsakliga effekt består av, genom att priserna på varor långt ifrån konsumtion stiger jämfört med varorna nära konsumtion, utan att detta grundas i konsumenternas värderingar. Resultatet är en ohållbar produktionsstruktur.

#3 Vad som frambringar kraschen

Lekmannens stora rädsla är lågkonjunkturen, högkonjunkturen gläds han av. Med Mises synsätt är det snarare högkonjunkturen, investeringar i produktionsprojekt som inte kommer att kunna färdigställas, som borde skapa skräck. Han beskrev varför kreditexpansion inte kunde pågå i all evinnerlighet, men var nog mer inriktad på högkonjunkturen. Vi kan tacka Hayek för att vi nu vet exakt hur det går till när felinvesteringarna uppdagas och kraschen äger rum. Han beskrev detta väldigt noggrant och särskilt intressant i denna beskrivning är att högkonjunkturen inte bara fordrar mer kreditexpansion för att hållas till liv, utan en kreditexpansion som växer i en accelererande takt. För att högkonjunkturen inte ska falla samman måste folk om och om igen överraskas över hur mycket omloppsmedel som slängs på elden; sekunden de börjar förvänta sig lika mycket kreditexpansion som faktiskt äger rum kraschar allting.

Vi inledde denna text med påståendet att Hayek var en duktig ekonom och dessa tre insikter stödjer oss i denna åsikt. Hayek hade en makalös förståelse av österrikisk konjunkturcykelsteori och han stärkte den mikroekonomiska grunden för teorin genom att detaljerat utarbeta olika aspekter av teorin. Vi hoppas att vi med detta har bringat lite klarhet i vad Hayek egentligen gjorde för den österrikiska konjunkturcykelsteorin. För den som vill fördjupa sig mer rekommenderar vi Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, ett verk som tagit Hayeks detaljerade studier av mikroekonomin bakom konjunkturcykeln och gått ännu längre.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *