Bort med förtalslagstiftningen!

Aftonbladet, eller TT, informerar om vad man får och inte får dela.

Onda människor finns och det är inte fel att varna för dessa. Om man vet med sig att en människa är farlig bör man berätta för andra. Förtalslagstiftningen kväver dock detta informationsspridande och hjälper uslingar. Den motiveras med felslutet att man skulle ha rätten att bestämma över sitt eget rykte.

Biologiskt sett är människan ett däggdjur likt andra däggdjur, men utifrån vilket annat perspektiv som helst är hon så mycket mer än bara ett däggdjur: hon är en social varelse, som med hjälp av tecken och tal samarbetar med sin nästa. Människans makalösa kommunikationsförmåga har gett henne möjligheten att byta varor och bytesmedel med andra människor, att organisera komplexa produktionsprocesser och att med diskussion komma på nya tekniska innovationer.

Kommunikationen har också gjort en farlig värld lite mindre farlig. Utrop såsom ”akta dig” och ”brand” innebär att människan kan undkomma oväntade objekt utan att ha sett dem i tid och klara sig undan bränder utan att ha känt lukten av dem. Men den har inte bara hjälpt människan att övervinna naturen, den har också gett goda människor ett medel för att handskas med dåliga människor. En hederlig människa som stött på ett ohederligt rötägg kan underrätta sina medmänniskor och, i den utsträckning de tror på den hederliga människan, kan de begränsa skadan den senare kan åstadkomma.

Det finns tyvärr människor som är onda. Goda människor måste akta sig för dessa, och varje gång de upptäcker sådana ropa ”se upp”. Då kan vi minska det lidande som dessa människor orsakar. Denna skadebegränsning sätter förtalslagstiftningen emellertid stopp för. Den förhindrar, något förenklat, spridandet av denna information och förbjuder människor från att sätta andra i dålig dager. Den berövar oss ett naturligt försvar mot uslingar, eftersom vi inte längre kan prata om dem. Säg att person a vet om att person b är våldtäktsman, då får alltså a inte gå ut och varna hela samhället. Person b, våldtäktsmannen, åtnjuter statens stöd för sin verksamhet och behöver inte oroa sig för att avslöjas genom kommunikation. Kvar finns bara straff, och vi är helt utelämnade åt och beroende av den som utdelar straffen. Vilket fasansfullt scenario, och det är just här vi befinner oss!

De som stödjer denna lagstiftning grundar sig på en implicit uppfattning om att människor ska ha rätten att själva bestämma sitt eget rykte. Detta håller inte. Ditt rykte är något som skapas av andra personer, och de borde vara fullt tillåtna att säga vad de vill om dig. Om du ägde ditt rykte skulle detta innebära att du ägde deras kroppar och hade rätten att bestämma över dem, vilket vore förfärligt.

Folk har vanligtvis en nästan outtömlig fantasi när det kommer till att hitta hot och farhågor i en ordning där staten inte har full kontroll, och ett samhälle utan förtalslagstiftning är inget undantag. Om förtalslagstiftningen togs bort, skulle inte det vara fritt fram att sprida lögner då? Men bara för att någon producerar en lögn innebär det inte att någons rykte tar skada, människor bedömer nämligen själva vad de tror och inte tror på. Dessutom skulle människor ha starka skäl att inte ljuga, vilket tydligt framgår i sagan om pojken som ropade varg.

Vidare upprepas ofta orden ”oskyldig tills motsatsen bevisas” i detta sammanhang. Folk ska alltså bara få betrakta människor som skyldiga om domstolen kommit fram till detta. Detta är emellertid ett feltänk. Denna princip ska tillämpas i en domstol, men vi behöver inte lyda domstolen som undersåtar utan kan forma våra egna uppfattningar. Till exempel: Om Peter Madsen på något sätt lyckades rymma är det naturligt att vi varnar våra nära och kära, vilket måhända är ett löjligt exempel, som ändå borde vara illustrativt. Det är upp till hederliga människor i ett fritt samhälle att bedöma karaktärerna av de andra individer som ingår i detta samhälle, det är inte något som domstolar ska ha ensamrätt på.

Det samhälle där människor tilläts att tala fritt skulle vara ett där dörrar stängdes för uslingar och hederliga människor kunde leva i större trygghet. I detta samhälle skulle våldtäktsoffer inte behöva tiga om vem som utsatt dem. Här skulle människor med gott rykte ha förtjänat detta, och inte fått det som en gåva från staten. Det ter sig som bättre än det nuvarande och väl värt ett försök.

1 kommentarer till ”Bort med förtalslagstiftningen!

  • Förtal handlar i grunden om att sprida osanningar för att förstöra någons karaktär. Om du ljuger om mig och sprider falskheter som kan skada mig så har jag rätt att sätta ditt dig juridiskt. Om du säger att jag tänker X, gjort Y eller sagt V utan att jag har gjort det så är det förtal.

    Har inget med genuint rykte att göra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *