Riksbanken och räntan igen

Ett par gånger om året – ungefär sex – sätter sig de lika många ledamöterna av Riksbankens redaktion för att se över all möjlig makroekonomisk statistik, diskutera utsikterna och kolla över prognoserna, både från Riksbankens egna medarbetare och från utomstående (t ex SCB eller andra finansiella aktörer). De diskuterar lite, överväger, röstar och bestämmer slutligen en Läs mer om Riksbanken och räntan igen[…]

Vad Says lag är och varför den är central för att förstå marknadsekonomi

Nästan hela den ekonomiska teori som John Maynard Keynes utvecklade i sitt magnum opus The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), baseras på att det som numera kallas Says lag* är fel. Vissa skulle t o m hävda att det var ett av de grundläggande syftena med boken: att göra sig av med Says Läs mer om Vad Says lag är och varför den är central för att förstå marknadsekonomi[…]

Bylund talar på ESFL i Stockholm 30/9

European Students for Liberty anordnar i samverkan med Fria Moderata Studentförbundet en regional konferens i Stockholm 30 september på temat Freedom in an Unfree World. Huvudtalare på konferensen är Mises.se:s Per Bylund tillsammans med Nigel Ashford från Institute for Humane Studies och Christian Ekström från Skattebetalarna. Konferensen hålls i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i Läs mer om Bylund talar på ESFL i Stockholm 30/9[…]

George Borjas och invandringens ekonomiska konsekvenser

Likt resten av Sverige, om inte halva västvärlden, har Mises-redaktionen fått den ekonomiska debatten om invandring på skallen. Eftersom Ola Nevander förra veckan skrev så klokt om Tino Sanandajis succébok Massutmaning och Mises.se-läsare i allmänhet har ett stort intresse för både ekonomi och invandring, följer vi den här veckan upp med en annan ekonom med stor Läs mer om George Borjas och invandringens ekonomiska konsekvenser[…]