Replik till “Alla är förlorare på privat välfärd”, Aftonbladets Ledare 3:e april 2017

Jonna Sima på Aftonbladet skriver en utförlig, lång och gedigen text som kommer fram till att vinstintresse är dåligt och hänvisar till en ny oberoende vetenskaplig rapport.

Rapporten är skriven av Per Molander. Han är privat konsult anlitad av statliga “Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi” under Finansdepartementet. Det går bra för Pers bolag Arbor Aktiebolag. 2016 hade Pers bolag en vinstmarginal på 82,79% och tillgångar på 2 689 000 kr, vilket är helt ok med Reepalu och Sima får vi utgå ifrån. Per har skrivit många rapporter som skattebetalarna har fått betala. Det verkar dock som att det är vinstintresse som ligger bakom författandet av rapporten som kritiserar vinstintresset. Vi måste här bli vaksamma, enligt Simas resonemang. Författaren varnar nämligen om detta i rapporten:

“Privata aktörer söker olika vägar att öka vinsterna i verksamheten och kan då bidra till att belastningen på den offentliga budgeten ökar i stället för att minska. Återverkningarna kan också bli politiska, som i fallet med privata fångvårdsanstalter i USA, där producentorganisationerna systematiskt arbetar för förlängda strafftider, i strid med vad den kriminologiska forskningen rekommenderar.“ (sid 13)

Eftersom rapporten är skriven utifrån vinstintresse, måste vi se till vem beställaren är för att avgöra om den kan anses neutral.

I expertgruppens styrelse sitter en rad helt oberoende experter med en lång rad erfarenheter från både det offentliga och näringslivet: Riksgälden, Riksbanken, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, Statskontoret, Finansdepartementet, VINNOVA, Arbetsförmedlingen, SIDA etcetera etcetera. Vi ska inte tråka ut er med alla anrika företag, men ni märker ju vilken bred erfarenhet av både det offentliga och näringslivet som expertgruppen besitter. Även seriösa publicister finns med: Dala-Demokraten.

Nej, där gick vi bet. Uppenbarligen är uppdragsgivaren helt neutral och kan inte tänkas ha påverkat hur man vill att utfallet av rapporten ska bli. Vi kan därmed avfärda författarens varning då det inte förefaller någon risk. Författaren vill säkerligen ha fler uppdrag av uppdragsgivaren i framtiden (vinstintresset ni vet!), men eftersom uppdragsgivaren är helt neutral kan rapportens utfall ej ha påverkats i någondera riktning.

Sima gör gällande att privata skolor och vårdinrättningar utnyttjar kunderna. Detta är helt logiskt då de privata skolorna, som alla vet, kan sätta vilka priser de vill och kunderna helt fritt får välja hur mycket eller lite de vill betala för tjänsterna. Skolplikten är ju trots allt valfri. Det står ju varje förälder fritt att välja mellan att skicka sina barn till valfri svensk skola eller frivilligt överlämna sina barn till sociala myndigheter när dessa rycker in för barnens skull. Framtiden tillhör barnen, alltså tillhör barnen framtiden. Ingen förälder vet något om framtiden, det vet dock staten, fast inte just nu, eftersom vi inte har någon framtidsminister längre. Det är därför rapporter av den här typen finns, så att vi kan veta något om framtiden.

För övrigt har Sverige världens bästa sjukvård. Det är sedan gammalt. It is known.

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk tidning som ägs av oberoende privata Schibstedt och den oberoende intresseföreningen LO. Tidningen publicerar dagligen oberoende och vetenskapliga artiklar och tar avstånd från fake news.

OBS. Denna replik är skriven i vinstintresse av en medelålders, vit, heterosexuell man. Förmodligen rasist och kvinnomisshandlare, eftersom han är anonym.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *