Radio Mises avsnitt 95

95: Tillbaka i etern!

Radio Mises gör en trevande comeback understödd av Jon Nylander och Jonny Lander. Jon får berätta sin historia. Och peppsnack inför Stockholm Freedomfest den 13 maj. Radio Mises har från och med det här avsnittet också flyttat till Soundcloud, där alla gamla avsnitt kommer att göras tillgängliga eftersom.

Trump och skatteillusionen

Trumpadministrationen och finansminister Steven Mnuchin offentliggjorde under gårdagen sitt förslag till skattereform. Förslaget marknadsförs som ”den största skattesänkningen i amerikansk historia” och innehåller bland annat: Sänkningar av bolagsskatten från 35 till 15% Sänkningar av den federala inkomstskatten och förenklingar genom minskning av antalet marginalskattesatser från 7 till 3 st. (toppnivån sänks från 39,6 till 35%) Läs mer om Trump och skatteillusionen[…]

Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar

Detta är femte, sjätte och sjunde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 5. Numerisk bedömning av fallsannolikhet Fallsannolikhet kan inte på något sätt vara föremål för numerisk bedömning. De saker man vanligtvis tror är av Läs mer om Ovisshet – Kapitlets tre avslutande delar[…]

Välståndsgapet

Oxfam, välgörenhetsorganisationen som älskar de fattiga så mycket att det är närapå garanterat att de aldrig kommer att avskaffa sig själva, oavsett hur rik mänskligheten blir, har gått ut och påstått att de åtta rikaste människorna i världen äger lika mycket som den fattigaste hälften av hela den samlade mänskligheten. Det är till en början ett extremt Läs mer om Välståndsgapet[…]

En slags urspårad senmodernitet

Det finns olika vävnader på den västerländska filosofihistorien och även olika lager av djup. I denna artikel vill jag sätta fingret på en sådan vävnad som löper från Demokritos och Epikuros under antiken, återuppväcks av Francis Bacon vid modernitetens skymning och som påverkar den anglosaxiska förkärleken för utilitaristiskt tänkande inom etik och politisk teori. Vad Läs mer om En slags urspårad senmodernitet[…]

Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet

Detta är tredje och fjärde delen från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 3. Klassannolikhet Klassannolikhet innebär att vi med hänsyn till det aktuella problemet vet, eller tror oss veta, allting rörande beteendet hos en hel klass Läs mer om Ovisshet – Klassannolikhet & Fallsannolikhet[…]

Alienation på riktigt

Karl Marx skriver i Das Kapital om arbetares alienation från slutprodukten under kapitalistisk produktion. Alienationen i sig är ett resultat av alltför hög arbetsdelning inom väldigt specialiserade produktionsprocesser inom företag (på hans tid, framför allt fabriker), vilket leder till att arbetare får svårt att se det egentliga värdet av deras produktion. Med andra ord: alienationen Läs mer om Alienation på riktigt[…]

Den ovillkorliga kärlekens skuggsida

Går det att centralplanera fram en känsla utan oanade konsekvenser? Hur förhåller sig den ovillkorliga kärlek som ibland utlöses vid kollektiva kriser, till den mer alldagliga variant som utmärks av att vara specifik, riktad och exklusiv? Och har människan inte rätt till samtliga sina känslor som råkar infinna sig när tragedin är framme? ”Var inte rädd!” ”Låt inte hatet ta över!” ”Kärleken måste segra!” Det förefaller Läs mer om Den ovillkorliga kärlekens skuggsida[…]

Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet

Detta är de två första delarna från det sjätte kapitlet av Ludwig von Mises bok Mänskligt handlande. Om du vill ha en något djupare förståelse av kapitlet rekommenderar vi vår studieguide! 1. Ovisshet och handlande Att framtiden är oviss impliceras redan i själva handlingsbegreppet. Att människan handlar och att framtiden är oviss är inte två Läs mer om Ovisshet – Ovisshet och handlande & Betydelsen av sannolikhet[…]

Spel, dobbel och Mises

För den som spelar roulett är utsikterna ganska dystra. Ju mer man spelar, desto mer kommer man att förlora. Det begränsade antalet roulettmiljonärer och det stora antalet framgångsrika kasinon verkar onekligen tyda på det, men varför är det så? I det sjätte kapitlet av Mänskligt handlande förklarar Ludwig von Mises att det har att göra Läs mer om Spel, dobbel och Mises[…]

Mises, invandring och nation

Joe Salerno har skrivit en väldigt bra artikel som beskriver Ludwig von Mises syn på politiska gränser, invandring och nation. Salerno tydliggör även Mises syn på liberalism, och det är inte klassisk liberalism så som den vanligtvis beskrivs. Hela artikeln är värd att läsa minst två gånger. I denna artikel kommer jag endast att försöka mig på en Läs mer om Mises, invandring och nation[…]