Något Mises är bra på och folk är dåliga på

Människor har alltid haft svårt att förstå sig på det de inte kunnat se. Spanjorerna brukar säga att ”Ojos que no ven, corazón que no siente” (syns inte, finns inte), och genom historien har människor sannerligen förundrats över sådant deras ögon varit oförmögna att ta in. För att få rätsida på det hela har de ofta bakat in det här som varit osynligt för blotta objekt i ett konkret objekt. Det bästa exemplet är kanske Aristoteles uppfattning om att objekt har en inneboende kraft i sig som gör att de rör sig åt ett visst. Även om den åskådningen övergavs i och med den klassiska mekaniken är det fortfarande många människor som har den förståelsen av kroppars rörelse. Den ekonomiska vetenskapen plågades under 1800-talet av samma fenomen och Karl Marx var den som plågades mest. När han inte förstod sig på värdefenomenet, vilket han uppenbarligen inte kunde se, hävdade han att värdet helt enkelt fanns i själva varan. Han förmodade att desto mer timmar som lagts på att skapa produkten desto mer värde hade bakats in.

Det är förståeligt att människor faller för dessa misstag, eftersom det krävs ett visst mått av abstrakt tänkande för att reflektera över sådant vi inte kan se. Den här typen av tänkande bemästrade Mises till fullo. I det fjärde kapitlet börjar han med att förklara att praxeologin är en teori om just någonting vi inte kan se, människans handlande i förhållande till världen. För att ta ett exempel, ett medel är en sak som en människa bedömer att hon kan använda för att uppnå ett mål (alltså befria sig själv från ett upplevt obehag). Om människan slutar tro att hon kan använda den här saken för att uppnå sitt mål slutar det vara ett medel. I den yttre världen (’verkligheten’) finns inga mål. Det går alltså inte att kategorisera saker på förhand som medel, eller kapitalvaror för den delen. En apelsin kan ätas direkt och om någon gör det har den apelsinen onekligen varit en konsumtionsvara, men apelsiner skulle också kunna fogas samman med en tårta för att bli en apelsintårta, och då var apelsinen en kapitalvara som kombinerades med en annan kapitalvara för att bli en konsumtionsvara. Allt ligger i den handlande människans ögon alltså.

Genom vår undersökning får det osynliga en konkret form. Det finns inget enskilt objekt i världen som förtäljer att hyresregleringar skapar bostadsbrist, utan det är enbart i ekonomernas skrifter om frågan som detta uppenbarar sig. På samma sätt är det med ’värdeskalan’, ett begrepp Mises introducerar för att vi ska förstå verkligheten. En värdeskala är en beskrivning av vad människor värderar. Det är väldigt viktigt att betona att det är just en beskrivning och inte något annat. Det är inte en manual som vi kan använda för att bedöma hur väl människor handlar. En värdeskala kan endast konstrueras efter att någon handlat och aldrig innan, vilket många nationalekonomer fortfarande kämpar för att komma underfund med.

Låt oss säga att vi har en människa som heter Marcus och att han en dag kan välja att gå och simma, gå till marknaden eller gå en promenad. Först går han och simmar och efter det går han en promenad, men han hinner inte ens gå till marknaden innan dagen är slut. Då skulle hans värdeskala se ut såhär:
(1) gå och simma
(2) gå en promenad
(3) gå till marknaden

Det här är enbart ett yttrande om vad Marcus faktiskt gjorde. Som vi sa är värdeskalan inte något som får användas för att fälla omdömen om huruvida personen som handlade gjort rätt eller fel. Mises skiljer mellan värdeskalan och den medicinska vetenskapsmännens behovsskala, som kan användas för att beskriva vad en människa måste göra för att överleva. Utifrån en sån skala kan man fälla ett omdöme om att en människa borde äta, eftersom man antar att hon vill överleva. Med värdeskalan går inte detta.

Det är svårt att förstå sig på det vi inte kan se. Men det är det vi måste göra för att förstå oss på ekonomin, och Mises har gett oss en bra grund att utgå ifrån.

Vill du fördjupa dig ännu mer i det fjärde kapitlet? Gå igenom de flashcards vi har lagt upp på Quizlet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *