Modern demokrati baserar sig på bedrägeri

Många analytiker behandlar politik och statligt regerande som ett utbytessystem. Ta till exempel systemet i det feodala medeltida Europa, där godsherren bytte beskydd av trälarna mot att de arbetade på hans ägor och försåg honom allehanda andra tjänster, avgifter och skatter. I moderna demokratier betalar människor skatter i utbyte mot beskydd, allmän ordning och diverse förmåner och tjänster som staten förser dem med. Nåja, det går i alla fall att tänka på upplägget på detta sätt.

Även om detta synsätt innehåller ett korn av sanning, ser verkligheten helt annorlunda ut. Där har vi en dominerande härskare med monopol på tvång och våld som prackar på sitt styre på de som bor i vad han hävdar är hans territorium. Detta utan frivilliga, tydligt uttalade kontrakt och samtycke. Det påstådda utbytet är snarare helt teoretiskt än något vi ser utövas i det politiska och sociala livet.

robert-higgs-ro%cc%88stra%cc%88tt-a%cc%88r-trams

Som jag ser utbytet i nutida demokratiska stater, består det i att folket ger upp många av sina naturliga rättigheter och friheter till staten i utbyte mot rätten att få rösta på några parametrar kring hur och av vem systemet skall styras. Rösträtten ger en blek och livlös möjlighet att påverka systemet eftersom människorna som väljs in att styra inte kan hållas ansvariga för de lögner de använt för att locka till sig rösterna som behövdes för att ta dem till makten. Det är år mellan de allmänna valen och när det är dags för en oansvarig härskare att bli omvald har denne haft möjligheten att gång på gång ställa omgivningen inför fullbordat faktum efter fullbordat faktum. Verkligt ansvarsutkrävande är omöjligt när de styrda redan låtit härskaren komma undan med så mycket så många gånger.

Dessutom fixar alltid de vid makten systemet på ett otal sätt för att försäkra sig om att bli omvalda. Det spär ut utkrävandet av ansvar än mer. Vid en närmare granskning bleknar det politiska utbytet som systemet påstås representera så mycket att vad vi har kvar mycket mer liknar auktoritärt styre än något som utförs av några folkvalda ”allmänhetens tjänare”. Modern demokrati, du kan inte existera utan att vilseleda och bedra.


 

Översatt av Peter Strömberg. (Något anpassat efter ickeamerikanska förhållanden.) Originalet är detta Facebook-inlägg.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *