The Property and Freedom Society 2016 dag 3

Trappan

Idag var det den sista dagen med ett föredrag som inleddes med professor Block på temat ”Market Failure” – Fact or Fiction? Inom mainstream så innebär ett marknadsmisslyckande en omständighet där staten borde ha gått in och ingripit i marknaden. Block gick igenom flera exempel på detta vilken syn ekonomer i mainstreams har på detta, detta är även tyvärr en syn som Chigacoskolan med Milton Friedman delar. Den österrikiska skolan har däremot en helt annan syn. Självklart begår entreprenörer ”misstag” som leder till att t.ex. vinsten begränsas men det är inget som staten behöver ingripa mot. Block började med att såga utjämning av inkomster och idéer som negativt inkomstskatt (som även Friedman förespråkade). Vidare pratade han om utbildning (där Friedman bl.a. förespråkade vouchers) och att staten inte har något där att göra. Block pratade även om föroreningar där olika statliga ingrepp är populära och hänvisade även till Rothbards utmärkta artikel på detta tema. Block gick även igenom monopol där entreprenörer hindras ifrån att komma in på marknaden som för t.ex. Uber (till skillnad ifrån ”monopol” där en aktör har hela marknaden p.g.a. att han är överlägsen, så länge det råder fritt inträde är det inget problem). Staten däremot lägger mycket tid på att gå in och bryta upp monopol och ingripa för att på något sätt skapa ”perfekt konkurrens”.  Avslutningsvis avlivade Block myten att det inte går att exkludera de som inte betalar för det som kallas publika tillgångar som t.ex. en fyr eller en gata.

Professor Hoppe

Professor Hoppe fortsatte dagen med att gå igenom hur han först fick idén kring argumentation ethics och hur det har utvecklats. Förutom att gå igenom argumentation ethics i grunden så gick han även igenom vanlig kritik mot den. Speciellt historiken var intressant att hör och hur professor Block och Rothbard tidigt stödde honom och var helt övertygad om att Hoppe hade kommit på något unikt. Jag satt brevid Block i publiken och hans kommentar efter talet var ”he is simply brilliant, one of a kind”, även om Block inte är överens om Hoppe när det gäller allt (t.ex. om du frivilligt kan gå in i ett slavkontrakt). Men för att citera Block ifrån hans egen rapport ifrån PFS:

I summarize his speech (explaining his argumentation ethics and defending it against critics) in three words: Johan Sebastian Bach, my favorite composer. As usual, Hans was simply scintillating. Like Bach, his arguments were organized, brilliant, inexorable.

David Dürr

David Dürr är jurist och talade även på PFS2015 om att det var juridiskt möjligt att åtala staten. I år utvecklade han detta tema och förklarade mer i detalj hur det rent praktiskt skulle kunna gå till. Först gick David igenom vilka punkter man skulle kunna åtala på t.ex. obligatorisk skolgång, inkomstskatt, värnplikt och regleringar som genomförs utan medgivande ifrån den som drabbas. David gick igenom ganska detaljerat vad statens försvar inom olika delar troligtvis skulle vara rent juridiskt och hur man skulle kunna möta detta. Oavsett hur en sådan rättegång skulle sluta så skulle det vara en stor seger att få föra en sådan debatt offentligt.

Doug Casey

Doug Casey är en legendarisk investerare som talade på temat On Prospecting the World’s Regions. Doug har rest till en stor del av alla världens länder i sitt arbete. Han inledde med att ge en mörk bild av USA och nämnde bl.a. att 99,5% av all rättsmål mot staten vinns av staten och 97% av dessa är ”plea bargain” där man gör upp i ”godo”. Ett effektivt sätt för staten att hota med dyra rättegångar men nöja sig med en uppgörelse som ger mycket pengar. Ytterst få har de pengar och tålamod som krävs för att processa mot staten. Doug sparade inte heller på krutet när han beskrev dagens amerikanare, de är som ”whipped dogs” och gav alla de en känga som inte hade vågat resa till Turkiet. Han tyckte att det var märkligt att libertarianer plötsligt började följa statens reserekommendationer. Doug känner också en stor oro över den finansiella oro som kommer att komma där det som hände 2007 och 2010 bara var som en liten bris mot det som ska komma. Som vanligt i olika kriser så måste man skylla på någon och tyvärr leder detta ofta till krig. Krig leder till att staten expandera, ”war is the health of the state”. Stora händelser och revolutioner leder ofta till något som kommer senare som inte behöver vara bättre t.ex. efter Ludwig XIV och franska revolutionen kom Napoleon, efter ryska revolutionen Stalin osv. Doug fortsatte sen att gå igenom världens regioner och länder och olika förutsättningar för frihet. Angående Europa så sa han att om vi har tur så blir vi husdjur till kineserna på deras zoo eller får jobba som personal i deras hus, i värsta fall blir vi utplånade av en massinvandring orsakade av en ”allt-gratis-åt-alla-politik”. Doug är underhållande att lyssna på och han kan prata i timmar om alla sina erfarenheter.

Avslutande Q&A Casey, Dürr, Block och Hoppe.

Detta var konferensens sista dag men själv stannade jag flera dagar efteråt för att fortsätta diskussionerna och för att träffa deltagarna. De flesta stannar dagen efter konferensen då den traditionella båtturen äger rum. Några andra rapporter från årets PFS:
The Only Conference Worth Attending av Keir Martland.
Hans Hoppe’s PFS Conference in Turkey a Report, av professor Block
Gabb: Notes from the Eleventh Conference of the Property and Freedom Society, av Sean Gabb

2 reaktioner på ”The Property and Freedom Society 2016 dag 3”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.