Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

The Property and Freedom Society 2016 dag 2

Gårdagen avslutades med firande av professor Hoppes 67-årsdag med tårta och andra festligheter. Som vanligt är middagarna på kvällen och diskussionerna långt in på natten den största behållningen av tillställningen. Föredragen ifrån dagen blir ofta en bra startpunkt för diskussionerna. Talen täcker ett stort antal olika ämnen och det är långt ifrån alltid som deltagarna är överens vilket leder till bra diskussioner. Det som skiljer sig ifrån andra tillställningar är att det är högt i tak och att det går att även diskutera mer kontroversiella ämnen.

Dag 2 inleddes av Heiner Rindermann med talet On the Cognitive and Cultural ”Enrichment” of Contemporary Europe by Immigration. Rindermann är professor i utvecklingspsykologi vid universitetet i Graz. Rindermann menar att människors attribut skiljer sig åt och dessa avgör en nations öde. Genom att gå igenom attribut som intelligens så visade han flera studier som visar den höga korrelationen med hög intelligens med framgång på jobbet, inkomst, lång livslängd m.m. på individnivå. Även när du ser på en hel nation så finns det klara positiva tecken på samhällen som är mer fria. Rindermann har bl.a. jämfört längd på människor mellan t.ex. Sydkorea/Nordkorea och Östtyskland/Västtyskland och noterat en stor skillnad. Han har fått kritik för detta då denna typen av data är klart ”antisocialistisk”. Individers attribut har en påverkan på institutionerna som finns i en stat och institutionerna har i sin tur påverkan på individerna. Det är en stor skillnad på den kognitiva förmågan mellan länder som är stabil över tid. Skillnaden är även stabil mellan olika miljöer t.ex. japaner i Japan och i Sydamerika och Nordamerika. Frågan är om detta kommer ifrån vilken väg föräldrar väljer i livet och hur de uppfostrar sina barn, kulturella effekter eller genetiska effekter.

Rindermann menar att att invandring av människor med låg kognitivt förmåga vill ge negativa konsekvenser för ekonomi och samhället men olika grupper av invandrare skiljer sig åt stort. Vidare visade han på olika studier som visade olika beräkningar av kostnader för invandring i Tyskland och Kanada. Rindermann gick även igenom olika studier på kopplingen till brottslighet och terrorism. Vidare visade han på det stora antalet sexuella trakasserier i badhus i Tyskland där t.ex. ordningsvakter har blivit standard som säkerhet i badhusen.

Det har skett en stor satsning på studier som visar på stereotyper, fördomar, rasism, multikultur genom en politisering av forskningen. Viss typ av forskning har då blivit ”höger” eller ”rasistisk”. Det finns även studier som visar att mycket av forskningen inom psykologi och annan samhällsvetenskap är extremt vänsterorienterad. Studier visar att den kognitiva förmågan ökar något  under första och andra generationen invandrare men att den sen planar ut. Det finns flera sätt att förbättra detta som ökade språkkunskaper, utbildning, förändring av attityder, mer skola och disciplin och kvalité på utbildning. Rindermann gick sen igenom flera andra sätt att hantera invandring över världen som mer restriktiv selektiv på meritokrati, reducera incitament med social välfärd och anhöriginvandring, premiera framsteg med fler incitament osv. Talet innebar många studier, data, statistik och korrelationer som är svåra att värdera utan att man tittar på själva studien.

Gerd Schultze-Rhonhof är en före detta general i tyska armen som pratade om andra världskriget och bakgrunden till kriget. Rhonhof har skrivit en bok på temat som heter ”1939 – The War that had many Fathers”. Framförallt lyfte han fram hur första världskriget startade men även England, Frankrike, Polen och Rysslands agerande. Slutsatsen var att den svart/vita bild som ofta ges att Tyskland startade kriget inte är helt okomplicerad.

Anthony Daniels även känd under psedonymen Theodore Dalrymple pratade på temat ”On Bogus Illnesses and their Enablers”. En genomgång av olika typer av tillstånd som försvinner när försäkringsbolagen slutar ge ut ersättning för det t.ex. whiplash-skador.

Professor Norman Stone pratade om religion och politik och de hur de genom tiderna har påverkat varandra.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

2 kommentarer till ”The Property and Freedom Society 2016 dag 2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *