Max Weber

Webers protestantiska arbetsetik

Då Joakim Book Jönsson nyligen refererade till Deirdre McCloskeys refutation av Max Webers teori om den industriella revolutionens framträdande (ofta refererat till som den “protestantiska arbetsetiken”), kände jag att det kunde vara lämpligt att skriva en kort genomgång av denna teori, då det är en av de mer välkända teorierna inom sociologin. Max Weber skrev Läs mer om Webers protestantiska arbetsetik[…]

Hayek hade fel om Keynes

Var Keynes verkligen en ”briljant vetenskapsman”, som Hayek hävdade? Han var knappast en ”vetenskapsman”, eftersom han var uruselt påläst i den ekonomiska litteraturen. Han var mer av en buckanjär, som tog en liten bit av kunskap och använde den för att tillfoga världen sin personlighet och sina vanföreställningar, med en driftighet som kontinuerligt drevs av Läs mer om Hayek hade fel om Keynes[…]

Innebär Brexit mer frihet?

Knappt har dammet lagt sig efter Brexit innan vi snabbt har fått lära oss ett antal sanningar utav media. Inget av detta är egentligen särskilt förvånande och hade gått att lista ut i förväg. Anledningen till att Brexit vann i omröstningen beror nämligen på följande: Brexit-kampanjen baserades inte på fakta – till skilland ifrån Remain-kampanjen Läs mer om Innebär Brexit mer frihet?[…]

Den svenska sparsamheten

I skuggan av de senaste månadernas fokus på immigration, Brexit, minusräntor och amorteringskrav finns en trend som ingen verkar bry sig om: Svenskarna sparar som galningar. Flera gånger under våren har jag pekat på svenskarnas sparkvoter som en intressant faktor, bland annat för att minska oron över höga skulder eller bostadspriser (bland annat här, och här). Svenska hushåll Läs mer om Den svenska sparsamheten[…]

George Reisman

Produktion versus konsumtion, del 2

Teknik och kapitalvaror Värdet av tekniskt framåtskridande, hävdar produktionisten, ligger inte i skapandet av ”avsättning för investeringar” eller ”investeringsmöjligheter” för en växande tillgång på kapitalvaror. Om begreppet kapitalvaror förstås rätt, som en beteckning på alla varor som köparen använder för syftet att producera varor som ska säljas, då, hävdar produktionisten, finns det ingenting sådant som Läs mer om Produktion versus konsumtion, del 2[…]

Till den mjuka upplysningens försvar

I Sven-Eric Liedmans bok: ”I skuggor av framtiden – Modernitetens idéhistoria” delar författaren in Upplysningen i en hård och en mjuk sida. Den hårda sidan består enligt Liedman av naturvetenskap och teknologi emedan den mjuka av etik, politik och religionskritik. Mina utgångspunkter skiljer sig dock från Liedman då jag menar att det knappast går att Läs mer om Till den mjuka upplysningens försvar[…]

Propagandakriget mot kapitalismen

Socialliberalen ser på kapitalismen som den allra hemskaste av allt ont. Han hävdar att mänskligheten levde relativt lyckligt i de gamla goda dagarna, men sen, som en brittisk historiker uttryckte, ”drabbades människorna likt ett krig eller en pest” av den industriella revolutionen. De borgerliga förvandlade överflödet till knapphet. Ett fåtal magnater njuter av all lyx. Arbetaren, Läs mer om Propagandakriget mot kapitalismen[…]

Deirdre McCloskeys fantastiska förklaring till vår rikedom

I senaste Radio Mises (Avsnitt 84) pratade Klaus och Hans delvis om ekonomisk utveckling och den industriella revolutionen. När de precis hade börjat prata om olika förklaringar till varför ekonomisk utveckling tog fart i slutet av 1700-talet, nämnde Hans ’McCloskey’ och hennes 3 böcker om Bourgeois Era (Bourgeois Virtue (2006), Bourgeois Dignity (2010) och högaktuella Bourgeois Equality (2016)). Kort Läs mer om Deirdre McCloskeys fantastiska förklaring till vår rikedom[…]

Orientering: Mjölkkrisen

Mycket har sagts och mycket har skrivits angående den rådande krisen för mjölkproduktionen. Många verkar tycka att det är svårt att förstå och många analyser kommer till felaktiga slutsatser. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det inte något märkligt som har hänt. Jag ger här min alldeles egna analys av läget.  För att förstå mjölkkrisen måste Läs mer om Orientering: Mjölkkrisen[…]

George Reisman

Produktion versus konsumtion, del 1

Det finns två grundläggande sätt att se på det ekonomiska livet. Det ena synsättet dominerade 1800-talets ekonomiska filosofi, under inflytande av de brittiska klassiska ekonomerna, som t.ex. Adam Smith och David Ricardo. Det andra synsättet dominerade 1600-talets ekonomiska filosofi, under inflytande av merkantilismen, och har återkommit och dominerar nu 1900-talets ekonomiska filosofi, till stor del Läs mer om Produktion versus konsumtion, del 1[…]