Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

De tio demokratiska budorden

StentavlorDen demokratiska processen fortskrider! Moderniteten kräver ofta att traditionella, framstegsfientliga idéer uppdateras för att kunna omsluta demokratiska värderingar. De gamla budorden var stela, alltför svepande och har förlorat sin relevans i modernitetens tidsålder.

För att spara tid och statliga utredningar har därför Misesinstitutet, i nära samråd med Rosenbad, fått i uppgift att sammanställa de tio reviderade budorden.

Herre – ske din vilja!

  1. Du skall inga andra stater hava jämte mig, utom EU, FN och givetvis NATO
  2. Du skall icke göra dig några andra statsskick eller begrunda dem, enbart demokratin skall du tillbedja
  3. Tänk på valdagen, så att du helgar den
  4. Hedra dina pappamånader och alla inseminerade singelmammor
  5. Du skall icke dräpa utan uniform
  6. Du skall icke begå våldtäktsbrott utan samtycke med majoritetsröst bland deltagarna
  7. Du skall icke stjäla själv — använd röstsedeln
  8. Du skall icke ljuga, annat än under pågående valrörelse
  9. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus, men ändå förvärva det med artificiellt låga räntor
  10. Du skall icke hava begärelse till dina folkvaldas sjukpenningsgrundande inkomst, ej heller till deras pensionsförmåner eller privata vårdförsäkringar, ej heller till något, som tillhör dina nästan folkvalda tjänstemän

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *