Politiken löser inte konflikter – den skapar dem

Ett återkommande tema här verkar vara politik och konflikt och många har säkert gjort precis samma iakttagelse jag ska försöka mig på nedan. Genom tolv års tvångsskolning får vi duktigt lära oss att demokrati är världens frälsning och att det är på den politiska arenan som samhällets konflikter ska lösas. Vart kommer dessa samhällets ’konflikter’ ifrån Läs mer om Politiken löser inte konflikter – den skapar dem[…]

Den största förloraren vinner

Samtidigt som världens ekonomier tävlar om att vinna ett valutakrig, kan det vara värt att fundera över värdet på det pris de tävlar om. Å ena sidan tror de att en svag valuta öppnar dörren för handelsdominans genom att underminera utländska rivaler, och till ekonomisk tillväxt genom att förhindra deflation. Å andra sidan tror de att Läs mer om Den största förloraren vinner[…]

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises: Kapitalismens försvarare, del 2

Mises var inte i främsta rummet anti-socialist. Han var pro-kapitalist. Hans motstånd mot socialismen, och mot alla former av statlig inblandning, härstammade från hans stöd för kapitalismen och hans bakomliggande kärlek till individens frihet och hans övertygelse att fria människors egenintressen harmonierar – i själva verket att en människas vinst under kapitalismen inte bara inte Läs mer om Ludwig von Mises: Kapitalismens försvarare, del 2[…]

Veckan som förgick, v. 16

Ordet tragikomisk uppfanns år 1793 i god tid för att adekvat kunna beskriva ett Sverige 223 år senare. Vi har letat djupt i arkiven men ännu inte lyckats hitta en tid i nordmännens historia som varit mer naiv och underhållande i sin omåttliga efterblivenhet. Samtiden utmärker sig med ett politiskt ledarskap som saknar bildning, historisk förankring och därför även Läs mer om Veckan som förgick, v. 16[…]

En partikel kan inte välja, men det kan du

Kvantmekanik är en intressant sak att fundera på om man är lagd åt det nördiga hållet. En formlig explosion av populärvetenskaplig litteratur har sprungit upp kring kvantmekaniken där närmast magiska experimentella observationer och hjärnkittlande tankeexperiment dryftas i en anda av uppriktig förbluffning. Jag älskar dessa böcker, de ger mig en djup känsla av tillfredställelse. (Jag Läs mer om En partikel kan inte välja, men det kan du[…]

Sverige behöver inte invandring

Myrdalarna hade rätt. Det blev en Kris i befolkningsfrågan till slut, men det tog lite längre tid än de trodde. När boken publicerades år 1934 var Sveriges befolkning ca 6 miljoner och på 1980-talet hade den växt till den 8 miljoner. Idag däremot är födelsetalen i Sverige (och övriga västvärlden) för låga för att upprätthålla folkstammen. På 1880-talet rådde Läs mer om Sverige behöver inte invandring[…]

Gränser, kultur och decentralisering

I det senaste avsnittet av Mises Weekends intevjuas Jörg Guido Hülsmann. Ämnet är ”Nation, State and Borders”. Det kan vara värt att utfärda en varning att Hülsmann i avsnittet uttrycker åsikter som stämmer väl överens med Hans-Hermann Hoppe. En av de viktigaste sakerna han gör är att han gör skillnad på nation och stat. Det är en Läs mer om Gränser, kultur och decentralisering[…]

Det man ser, det man inte ser och det som inte ens blev till

Per Bylund som är senior fellow här på svenska Misesinstitutet jobbar på en ny bok som ska publiceras senare i år: The Seen, the Unseen, and the Unrealized. Boken kommer att publiceras av det amerikanska förlaget Lexington, och försöker förklara regleringars konsekvenser för människors val och använder ett verklighetsekonomiskt perspektiv för att skapa förståelse för marknadens Läs mer om Det man ser, det man inte ser och det som inte ens blev till[…]

Veckan som förgick, v.15

It just aint Fanny no’ mo’ Feministkritiker brukar ibland hävda att den hysteriska vänstern strider mot verkligheten. Kritiken avfärdas som felaktig och att man inte förstår etc. Nyheter24 publicerade en artikel, skriven av Fanny Åström, där hon ondgör sig över att kvinnor föder barn. Fanny tycker att det är fel, eftersom en av patriarkatets grundpelare är att Läs mer om Veckan som förgick, v.15[…]